NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Evaluering i praksis - kompetenceforløb for Konsulenter på Børne- og Unge området.

Hvordan dokumenterer man udbytte og effekter af fælles kommunale indsatser og projekter? Ikke mindst på områder, hvor ikke alt kan måles og vejes?

Indhold

Arbejder du som konsulent på Børne- og Unge området? Så får du sikkert ofte spørgsmål som: “Jamen virker det? Har indsatsen skabt en reel værdi? Hvad er effekten i praksis? Og hvad er næste skridt?”

Oplever du, at det kan være rigtig svært at svare på den type af spørgsmål? Så kan det være en god ide at sætte endnu mere fokus på, hvordan du kan arbejde med en endnu tydeligere evalueringspraksis, der dokumenterer effekten for om en indsats skal fortsætte og af hvilket spor.

Hvad får du ud af at deltage i forløbet?
På dette online forløb får du kendskab til, hvordan du kan skabe et stærkt fælles udgangspunkt både internt i en projektgruppe, i kommunen og over for samarbejdspartnere, når indsatsen eller projektet startes op.

Viden om hvordan du kan skabe øget bevidsthed om, hvad formålet med evalueringen er og efterfølgende, hvordan der skal evalueres og hvornår?

Inspiration til hvordan evaluering kan tænkes ind som en integreret del af processen og dermed blive et vigtigt redskab til løbende justering og udvikling af projekter.

Hvad kommer du til at arbejde med?

  • Centrale begreber inden for evalueringsteori, der kan skærpe din kommunikation og dit fokus, når du evaluerer.
  • Metodiske greb målrettet evaluering og effektvurdering af projekter og indsatser
  • Konkret arbejde med at omsætte teori og metode til praksis gennem inddragelse af eget projekt, som I arbejder med og/ eller skal til at igangsætte. Således du gennem de to dage får kvalificeret en opgave, du allerede skal løse.

Evaluering i praksis består af to læringsdage, som tilrettelægges med en kombination af oplæg, drøftelser og arbejde med egne projekter.

Forberedelse
I skal som forberedelse til de to læringsdage have valgt et projekt og/ eller en case fra jeres praksis, som I løbende arbejder med ud fra de teoretiske oplæg og diskussioner gennem de to dage og får mulighed for sparring og vejledning fra underviser og de andre deltagere.

Hent hjem til egen kommune
Forløbet kan også rekvireres hjem til egen kommune i virtuel eller fysisk form. Kontakt os for nærmere information.

Målgruppe

Konsulenter på Børne- og Unge området.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag