NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Evaluering: Pilotforløb

Forløbet har givet deltagerne anledning til at sætte fælles fokus på et vigtigt emne og har sat sine tydelige spor i den faktiske adfærd - en adfærd, som – hvis den skal holde – kræver et vedvarende og fortsat fokus. Det er en af konklusionerne i evalueringerne af pilotforløbene.

Læringsforløbet er blevet afprøvet som pilotforløb i 2016 i henholdsvis Gentofte og Stevns Kommune. Forløbene er efterfølgende blevet evalueret af Promentum. De har foretaget stikprøver (spørgeskema) af læringscaféerne undervejs samt gennemført fokusgruppeinterviews. Nedenfor får du et kort overblik over konklusionerne på pilotforløbene, herunder læringscaféerne og makkerpar-ordningen.

Opsummering på pilotforløbene

Både deltagere og ledere fra de to pilotforløb oplever, at forløbet har været godt. Ikke mindst fordi det har givet dem anledning til at sætte fælles fokus på et vigtigt emne, og fordi det er bygget op omkring læring i hverdagen. Forløbet har sat sine tydelige spor i den faktiske adfærd - en adfærd, som hvis den skal holde, kræver et vedvarende og fortsat fokus.

Formen, hvor deltagerne deler viden, arbejder med den i praksis og ikke står alene (koblet op med en makker) giver læringsforløbet anledning til at sætte spot på egen og andres adfærd i hverdagen, som igen giver et vigtigt fælles fokus og skaber læring og videndeling på tværs. 

Læringscaféerne

Evalueringen viser, at læringscaféerne har været værdifulde for deltagerne. De har et fået samlet gennemsnit for relevans og helhed på 4.5 ud af 5. Det bakkes op i de to fokusgruppeinterviews samt af observatørernes fund i faktisk ændret adfærd. 

Cafeerne bidrager primært til at sætte fokus og fælles retning. Generelt opleves tid som en mangelvare i hverdagen.er har læringscafeerne givet anledning og den nødvendige tid til at diskutere i en passende form og på en inspirerende måde. 

Makkerpar-ordningen

Evalueringen viser, at ordningen rykkede ved medarbejdernes vaner og barrierer omkring hygiejne. Makkerpar-ordningen er med til at sikre, at læring blev overført til hverdagen. Personalet udfører en stor del af deres arbejde alene, så her er der en stor risiko for, at man ”glemmer”, hvordan man egentlig burde gøre og tillægger sig dårlige vaner. Ved at indføre observation og dialog med en kollega fremmes refleksionen, og der bliver en naturlighed ved at drøfte diverse emner. Samtidig giver man også medarbejderne tid og rum til dette, og det kan for en stor del udføres, mens arbejdet foregår. Det kræver dog, at ledelsen følger op og samler trådene. 

Kontakt os

Kontakt os for en videre dialog om læringsforløbet. Vi tager meget gerne en uforpligtende snak med jer.