Målgruppe

Nye medarbejdere med ansvar for varetagelse af den fremadrettede inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettiget krav. Kurset henvende sig til nye kommunale opkrævningsmedarbejdere.

Pris: 3.120 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.05.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Er du ny pantefoged? Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

I efteråret 2019 blev implementeringen af boligforliget udskudt til 2024.

Det betyder bl.a., at kommunale opgaver forbundet med at beregne og opkræve ejendomsskatter, inddrivelse af ejendomsskat samt administration af låneordning til pensionister først overdrages til staten ifm. skatteåret 2024.

Med henblik på at understøtte kommunerne, så de kan vedblive at være fagligt rustet til at løfte opgaven med inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale krav, så udbyder COK et kursus til nye medarbejdere som skal arbejde med den dobbelte funktions som sagsbehandler og som pantefoged.

Opgaven med inddrivelse har stor betydning for borgerne såvel som for kommunen, om end fra forskellige perspektiver.

At foretage udlæg i fx et hus eller en ejerlejlighed er et indgribende skridt, da det i sidste ende kan føre til en tvangsauktion, og familien kan ende på gaden. Som pantefoged er det vigtigt, at du kender til reglerne for gennemførelse af en udlægsforretning – og hvilke muligheder skyldner har for at afværge, at ejendommen ender på tvangsauktion.

Vi sætter fokus på relevante love og regler, så du kan anvende dem på konkrete problemstillinger – herunder den dobbelte funktion, du varetager som hhv. sagsbehandler og pantefoged.

Det er afgørende, at du kender forskel på, hvornår du er sagsbehandler, hvor du arbejder indenfor de forvaltningsretlige regler og hvornår du er pantefoged og arbejder efter reglerne i retsplejeloven.

Du bliver i stand til at analysere og vurdere konkrete problemstillinger, så du kan sikre, at de krav, der bliver rettet mod borgerne, er retsgyldige.

Undervisere/ Oplægsholdere

Michael Møller, tidligere Centerchef, MMD og bachelor i jura. Har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/chef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.
Afdelingsleder John Johansen, Horsens Kommune

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Velkommen og introduktion til fortrinsberettigede krav
  Der vil løbende blive indlagt pauser på dagen.
 • Rollen som kommunal pantefoged – den dobbelte funktion i en politisk styret organisation
 • Forkyndelse
 • Underretning om udlægsforretning
 • Kommunale pantefogedudlæg / fogedbog
 • Personlige opsamlingspunkter - Fælles læringsopsamling
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er