Kursusdatoer
 • Scandic Roskilde
  Ved Ringen 2
  4000 Roskilde
  Den 15.06.2020
  Kl. 09:30 - 16:30
 • Vejle Center Hotel
  Willy Sørensens Plads 3
  7100 Vejle
  Den 23.06.2020
  Kl. 09:30 - 16:30
Datoer
Scandic Roskilde
Ved Ringen 2
4000 Roskilde
Den 15.06.2020
Kl. 09:30 - 16:30
Pris: 3.575 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Er du erfaren pantefoged? Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

I efteråret 2019 blev implementeringen af boligforliget udskudt til 2024.

Det betyder bl.a., at kommunale opgaver forbundet med at beregne og opkræve ejendomsskatter, inddrivelse af ejendomsskat samt administration af låneordning til pensionister først overdrages til staten ifm. skatteåret 2024.

Med henblik på at understøtte kommunerne, så de kan vedblive at være fagligt rustet til at løfte opgaven med inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale krav, så udbyder COK et nyt kursus for dig som er erfaren pantefoged.

Vi forudsætter at du har arbejdet som pantefoged siden 2017/2018 og deltog i det grundlæggende kursus for kommunale pantefogeder, da inddrivelsesopgaven for fortrinsberettigede kommunale krav kom tilbage til kommunerne.

Du har fået en del erfaringer med arbejdet som pantefoged, som du gerne vil dele med andre erfarne pantefogeder. Måske du også er stødt ind i nogle spændende problemstillinger, som det kunne være tid at få sat ind i den juridiske kontekst.

Vi sætter fokus på den aktuelle retsstilling – inddrager aktuelle domme fra Ugeskrift for Retsvæsen og bruger også tid på at repetere din dobbelte funktion som sagsbehandler og pantefoged.

Forud for kurset vil du få bogen ”Procesret for pantefogeder” af Bendt Berg tilsendt. Det forventes, at du har orienteret dig i bogen særligt i de kapitler, der omhandler den dobbelte funktion, de processuelle regler for pantefogedudlæg, udlægsforretningens gennemførelse og indsigelser mod pantefogedudlæg.

Undervisere/ Oplægsholdere

Michael Møller, tidligere Centerchef, MMD og bachelor i jura. Har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/chef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.
Afdelingsleder John Johansen, Horsens Kommune

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst, kaffe og morgenmad
 • 10:00
  Velkommen og Introduktion til Rollen som kommunal pantefoged – den dobbelte funktion i en politisk styret organisation
 • 10:30
  Digital fogedbog – hvad med formkravene i hverdagen? Fra automatik til fælles refleksion
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Workshops
  Ud fra jeres indsendte komplekse problemstillinger fra hverdagen, forener vi i fælles dialog praktiske erfaringer med teori og den aktuelle retsstilling.
  (Problemstillinger fremsendes seneste 14 dage før kurset, så underviserne kan afsøge såvel teori som retsstilling til brug i de fælles dialoger/erfaringsudveksling, herunder input til diskussion i grupperne.)
 • 14:30
  Kaffe og kage
 • 15:30
  Personlige opsamlingspunkter - Fælles læringsopsamling
 • 16:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er