Her er de fire nominerede til NYT SAMMEN BEDRE-prisen

Et forløb målrettet børn og unge med psykiske udfordringer. Et projekt, der sætter fokus på datademokrati. Et fremtidsværksted for udskolingsbørn. Og et beslutningsstøtteværktøj, som fremmer dialogen mellem kræftpatienter og klinikere. De fire innovationer er nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

Artiklen er oprindeligt bragt på coi.dk. Læs originalartiklen her >>

NYT SAMMEN BEDRE-prisen er Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor. Den bliver uddelt af Center for Offentlig Innovation (COI) og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Imponeret over det stærke felt

I alt 37 offentlige innovationer var indstillet til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

De fire nominerede blev valgt for deres stærke og forskellige bud på løsninger af samfundsmæssige problemer, deres høje kapacitet til at udvikle løsninger i samarbejde og for deres store spredningspotentiale til gavn for det danske velfærdsamfund.

Pia Gjellerup, centerleder i COI og medlem af den jury, der har udvalgt de fire nominerede, er imponeret over det stærke felt:

"Det har været et stort arbejde for juryen, for vi har måttet have de stærke briller frem for at kunne udvælge de innovationer, der lige netop ramte kriterierne bedst. Vi endte med at nominere fire temmelig forskellige innovationer, som repræsenterer både NYT, SAMMEN og BEDRE. Det samlede felt viser en offentlig sektor med stor udviklingskraft.  Innovationsarbejdet har nået et nyt modenhedsniveau. Der sker meget for hele tiden at styrke kvaliteten og effektiviteten - ofte drevet af meget ambitiøse medarbejdere," siger centerlederen.

Offentliggjort til Innovationsdagen

NYT SAMMEN BEDRE-prisen bliver sammen med Hverdagsinnovationsprisen i år uddelt for første gang.

I juryen, der har udvalgt de fire nominerede og vinderen af NYT SAMMEN BEDRE-prisen, sidder formand for KL Jacob Bundsgaard (S), formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), adm. direktør for Dansk Design Center Christian Bason, centerleder i COI Pia Gjellerup, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard og formand for Akademikerne Lars Qvistgaard.

Vinderne af priserne bliver offentliggjort til Innovationsdagen den 5. september 2019 i FÆNGSLET i Horsens, hvor der også er mulighed for at udforske offentlig innovation på nærmeste hold få ny viden, inspiration og netværk til sit innovationsarbejde.

Du kan følge med og høre mere om de fire nominerede i en række podcastepisoder, som COI udgiver senere i august. 

Du kan følge med og høre mere om de fire nominerede i en række podcastepisoder, som COI udgiver senere i august. Læs mere om de fire nominerede herunder:

Tilbage til skolen

Psykiatrien i Region Syddanmark

Med Tilbage til Skole er det lykkes at få 89 procent af de involverede børn og unge med massivt skolefravær grundet psykiske udfordringer tilbage til stabil skolegang, samtidig med at familien er kommet på ret køl. SkDATADEMOKRATI – indstillet af Aarhus Kommune

Datademokrati

Aarhus Kommune

Datademokrati søger at udvikle og teste forskellige måder at være i dialog med borgere om, hvilken betydning væksten i data og udviklingen af kunstig intelligens har i og for vores lokalsamfund. Hvilke muligheder og konsekvenser efterlader den teknologiske udvikling i sit kølvand?

Furesøs Fremtidsværksted

Furesø Kommune

Furesø Kommune har skabt Fremtidsværkstedet – et fysisk sted men også et mindset, så børn og unge kan være medskabere af deres egen fremtid, erhverve sig fremtidens kompetencer og få mulighed for livslang læring. Man har set et behov for i højere grad at understøtte grundlaget for børnenes karrierevalg ved at stimulere deres digitale viden og øvelse og skabe en øvebane for de mere praksisnære og håndværksbaserede tilgange til problemløsning.

Fælles beslutningstagning med kræftpatienter

Vejle Sygehus (Sygehus Lillebælt)

Fælles Beslutningstagning handler om at skabe et bedre samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning. Dette gøres gennem en struktureret samtale, hvor BESLUTNINGSHJÆLPEREN bruges som redskab. Værktøjet indeholder en række kort, der er tilpasset den konkrete behandling, der skal støtte dialogen mellem kliniker og patient og sikre, at patienten er opmærksom på, at han/hun har et valg, og at beslutninger tages på et velfunderet grundlag.

Læs mere om de fire innovationer på COI's hjemmeside >>