NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Entreprenørledelse i 1. række

Et uddannelsesforløb for sjakbajser, team- og holdledere o.lign.

Lederuddannelser har i snart flere år været i fokus i de offentlige organisationer, men der har generelt ikke været så mange tilbud til ledere som arbejder i forreste linje. Og det giver problemer i hverdagen.

Organisatorisk ved at dine ledelsesstrategier ikke bliver ført ud i livet som tænkt. Ledelsesmæssigt ved at dine ledere ikke træder i karakter som ledere.

Derfor har Kommunal Entreprenørforum i samarbejde med Komponent udviklet et lederforløb der sætter fokus på ledelse – og det at opfatte sig selv som leder. Et lederforløb for ledere der hver dag står direkte over for medarbejdere og skal have hverdagen til at fungere mest effektivt.

Lederforløbet rummer den ekstra dimension, at I som ledergruppe får et fælles sprog, fordi underviserne også står for lederforløbet som henvender sig til driftsleder- og formandsniveauet. Dermed har vi sikret den helt afgørende sammenhængskraft for din organisation.

Entreprenørledelse i 1. række tager fat om det at mestre lederjobbet. For at kunne mestre lederjobbet, kræver det en viden omkring det at agere som leder – og ikke mindst opfatte sig selv som leder. Gennem 3 moduler arbejder vi med det personlige ledelsesrum, kommunikation og forandringer som vilkår.

Forudsætningen for deltagelse er som udgangspunkt at man har ledelsesmæssige opgaver – men kurset vil også kunne tjene som et førlederforløb.

Modul 1 - At være leder - Ledelse, krydspres, teamledelse og situationsbestemt ledelse
Modul 2 - Kommunikation og samarbejde - Dialog, konflikter og den svære samtale
Modul 3 - Kerneopgaven og forandringsledelse

Den Kommunale Kompetencefond
Det kan være muligt for visse medarbejdergrupper at søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond til denne uddannelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere vil være:
Driftschef Carsten Leth, Materielgården, Roskilde Kommune
Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach & Consult

Målgruppe

Serviceledere, teamledere, koordinatorer og holdledere o.lign. - ledere som arbejder i forreste linje.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag