Målgruppe

Lægesekretærer, sundhedsadministrativt personale og sundhedspersonale med pårørende- og patientkontakt

Gem som favorit

Engelsk i pårørende- og patientkontakten

Har du udfordringer, når du kommunikerer på engelsk med pårørende og patienter?
Vil du gerne blive endnu bedre og mere sikker i at vejlede pårørende og patienter på engelsk?

Baggrund og formål
At servicere og vejlede ikke-dansktalende pårørende og patienter udgør en stadig stigende del af arbejdet på sundhedsområdet. Det kan være vanskeligt at kommunikere med rette begreber på et fremmedsprog og dermed yde en korrekt vejledning og service.

COK har i samarbejde med BLS Business Language Services udviklet et kursus til at styrke sundhedsmedarbejdernes sproglige værktøjer i kontakten med ikke dansktalende pårørende og patienter.
På kurset arbejdes der med korrekte engelske oversættelser af de faglige begreber, ord, sætninger og samtaler i kontakten med pårørende og patienter.

Vores udgangspunkt er sundhedspersonalets direkte dialog med pårørende og patientbetjening samt telefonisk kontakt.

Under kurset i engelsk får alle deltagere et glosehæfte/Pixibog med engelske betegnelser specielt rettet sundhedsområdet.

Udbytte
Medarbejderne bliver endnu bedre til at:

  • Anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening og vejledning af ikke dansktalende borgere
  • Opnå større fortrolighed og kompetence i anvendelsen af engelsk i arbejdet
  • Undgå misforståelser og at yde en mere korrekt vejledning
  • Få større indsigt i og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Indhold
  • Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod pårørende- og patientkontakt
  • Grammatik
  • Deltagelse i møder og diskussioner
  • Korrespondance, e-mailskrivning
Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserene er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er