Målgruppe

Administrative medarbejdere med borgerkontakt i Borgerservice.

Gem som favorit

Engelsk i Borgerservice

Bliv bedre til at vejlede og hjælpe ikke-dansktalende borgere.

At servicere og vejlede ikke-dansktalende borgere udgør en stadig stigende del af arbejdet i Borgerservice, på Ydelsesområdet, i Jobcentre mm. Det kan være vanskeligt at kommunikere borgerservicerettede begreber på et fremmedsprog og dermed at yde en korrekt betjening og service.

COK har i samarbejde med BLS Business Language Services udviklet et kursus til at styrke medarbejdernes sproglige værktøjer i oplevelserne med borgerkontakt til ikke-dansktalende borgere.
På kurset arbejder man med korrekte engelske oversættelser af borgerservicerettede begreber, ord, sætninger og samtaler.

Vores udgangspunkt er medarbejdernes arbejde med direkte borgerbetjening og telefonisk kontakt.

Medarbejderne bliver endnu bedre til at:
- Anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening af ikke-dansktalende borgere
- At opnå større fortrolighed med og kompetence i og med anvendelsen af engelsk i arbejdet
- Undgå misforståelser og at yde en korrekt sagsbehandling
- Anvende deres indsigt i og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Indhold

Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod Borgerservicearbejdet.
- Grammatik
- Deltagelse i møder og diskussioner
- Korrespondance, e-mailskrivning

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er