NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Engelsk i borgerkontakten - for dig som er ansat i staten

Lær de engelske ord, begreber og fagtermer i kontakten med borgere, og bliv bedre på de statlige arbejdspladser til at yde en god og korrekt betjening, vejledning og service til fremmedsprogede borger

At betjene, vejlede og servicere ikke-dansktalende borgere udgør en stadig stigende del af det administrative arbejde for statens ansatte hos f.eks. SKAT, Universitetet, Politiet m.m. Det kan være vanskeligt at kommunikere med rette begreber på et fremmedsprog og dermed at yde en korrekt betjening og vejledning.

Komponent har i samarbejde med BLS Business Language Services udviklet et kursus til at styrke medarbejdernes sproglige værktøjer i kontakten med ikke dansktalende borgere.
På kurset arbejdes der med korrekte engelske oversættelser af de faglige begreber, ord, sætninger og samtaler i kontakten med borgere på jeres fagområde.

Vores udgangspunkt er medarbejdernes arbejde med direkte borgerbetjening og telefonisk kontakt.

Under kurset i engelsk får alle deltagere tilsendt et glosehæfte/Pixibog med engelske betegnelser specielt rettet til jeres fagområde.

Udbytte
Medarbejderne bliver endnu bedre til at:
- anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening af ikke dansktalende borgere
- opnå større fortrolighed og kompetence i anvendelsen af engelsk i arbejdet
- undgå misforståelser og at yde en mere korrekt borgerbetjening
- anvende deres indsigt og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Kurset afholdes som to enkelt undervisningsdage hver på 5 lektioner á 45 min og med 1-2 ugers mellemrum.

Indhold

- Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod Borgerservicearbejdet
- Grammatik
- Deltagelse i møder og diskussioner
- Korrespondance, e-mailskrivning

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserene er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål. Undervisningen foregår primært på engelsk.

Målgruppe

Administrative medarbejdere indenfor staten med borgerkontakt fra f.eks. SKAT, Universitetet, Politiet, Kriminalforsorgen m.m.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag