Målgruppe

Kommunale sagsbehandlere, der arbejder på myndighedsområdet med varmeforsyningsloven.

Samarbejdspartner
Advokatfirmaet Energi & Miljø
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Energiplanlægning - Update

Bliv opdateret på varmeplanlægningsområdet

Energiupdate fokusere på nyere tendenser og principielle afgørelser inden for den kommunale varmeplanlægning. Konkret vil der på Energiupdate 2017 være fokus på følgende:

Udnyttelse af overskudsvarme og varmeplanlægning

Semi-kollektive energiløsninger i form af styrbare varmepumper og kold fjernvarme og varmeplanlægning

Sammenhængen mellem varmeplanlægning og varmeaftaler, herunder substitutionsprisen

Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen

Lukning af kollektive varmeforsyningsvirksomheder

Lovliggørelse af kollektive varmeforsyningsanlæg uden den fornødne projektgodkendelse

Undervisere/ Oplægsholdere

Indehaver, advokat (L), ph.d Pernille Aagaard Truelsen og partner, advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er