Målgruppe

Kommunale planlæggere og sagsbehandlere, der arbejder med varmeplanlægning i et strategisk perspektiv og de kommunale byggemyndigheder som har ansvaret for projektgodkendelser af kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven.

Kurset forudsætter en grundlæggende viden om kommunens muligheder og pligter i forhold til varmeforsyningsloven.

Gem som favorit

Energiplanlægning i praksis

Et ”grønt Danmark” uafhængigt af fossile brændsler og uden velfærdstab er det energi-politiske afsæt for den strategiske energiplanlægning i Danmark.

Dermed er kommunernes varmeplanlæggere for alvor kommet i fokus med opgaven om at sikre forsyningssikkerheden og reducere CO2 udledningerne på mest omkostningseffektive måde for samfundet.

Kurset er for dig der gerne vil arbejde planstrategisk med den kommunale varmeforsyning. For dig der gerne vil have et mere kompetent og fagligt fundament som du kan arbejde tværfagligt ud fra. For dig der gerne vil i dybden med lovgrundlaget projektgodkendelser – og hvordan man gør i praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er