Målgruppe

Uddannelses- og oplæringsansvarlige i kommuner og regioner, som har at gøre med kontoruddannelsen Offentlig administration.

Kursusdatoer
 • Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart
  08.10.2019 kl. 09:30 - 09.10.2019 kl. 16:00
Datoer
Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart
08.10.2019 kl. 09:30 - 09.10.2019 kl. 16:00
Pris: 7.995 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse.
Tilmeldingsfrist02.09.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Elevvejleder - uddannelsen for dig, som er ansvarlig for oplæring af elever

Skab de bedste rammer for elever på kontorområdet – kursus for elev- og oplæringsansvarlige

Kurset er et grundkursus, der giver dig værktøjer til at håndtere rollen som uddannelses- og oplæringsansvarlig.

På kurset lægges vægt på rollen som uddannelses- og oplæringsansvarlig, elektroniske elevplaner, lovgrundlaget, elevpolitik og dialog og konfliktforståelse.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst og morgenkaffe
 • 10:00
  Velkomst
 • 10:15
  Rollen som uddannelses- og oplæringsansvarlig
  Der indledes med et kort oplæg om tendenserne på det administrative område i kommunerne, herunder hvordan kravene til det administrative personale har ændret sig og hvad det betyder for eleverne og kommunen som praktiksted. Herefter gennemføres en dialogproces, hvor der sættes fokus på de udfordringer, uddannelses og oplæringsansvarlige står overfor.
  Udviklingskonsulent Annette Havmand, Aabenraa Kommune
 • 11:00
  Elektroniske elevplaner
  Fremtidens kommunikationsmiddel mellem praktiksted, elev og skole vil være den elektroniske elevplan, som er med til at lette de administrative opgaver i forbindelse med praktikopholdet. På kurset gives en introduktion til anvendelse af den elektroniske elevplan.
  Udviklingskonsulent Annette Havmand, Aabenraa Kommune
 • 12:00
  Kaffepause
 • 12:15
  Det formelle grundlag
  Bliv opdateret på lovgrundlaget for Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Merkantil med fokus på kontorspecialet "Offentlig administration".
  Med udgangspunkt i Erhvervsuddannelsesloven beskrives det juridiske grundlag for praktikforløbet. Der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål til det juridiske grundlag for elevansættelser og praktikforløbet generelt.
  Konsulent Anne Færge Bork, KL Jura og EU
  Uddannelseskonsulent Christian Nyholm, HK
 • 13:00
  Frokost
 • 14:15
  Det formelle grundlag - fortsat
 • Kaffe/te med kage
 • 17:00
  De bedste rammer i praksis
  I forlængelse af et oplæg om det konkrete oplæringsarbejde drøftes udvalgte temaer som for eksempel:
  Hvilke opgaver kan eleven varetage og hvordan skabes progression i opgaveløsningen?
  Hvordan sikres sammenhæng mellem den konkrete oplæring og uddannelsesplaner, praktikplaner m.v.?
  Hvordan lærer eleven bedst og hvordan sikres det gode samspil mellem alle parter omkring eleven?
  Der udarbejdes et katalog med gode idéer, der umiddelbart kan bruges i det daglige arbejde.
  Udviklingskonsulent Annette Havmand, Aabenraa Kommune
 • 19:30
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Dialog og konfliktforståelse som uddannelse- og oplæringsansvarlig
  Som uddannelses og oplæringsansvarlig står man over for den udfordring at skulle påvirke elevens opgaveløsning og adfærd og det kan være svært. Til tider kan det ligefrem udvikle sig til en konflikt. Udfordringen kan dog opleves mindre ved at have nogle opmærksomhedspunkter i forhold til forståelsen af, hvordan en konflikt udvikler sig, og hvordan den gode dialog med eleven opnås.
  Direktør Poul Pabian, Link2People
 • 10:30
  Kaffepause
 • 10:45
  Dialog og konfliktforståelse som uddannelse- og oplæringsansvarlig - fortsat
 • 13:00
  Frokost
 • 14:00
  Dialog og konfliktforståelse som uddannelse- og oplæringsansvarlig - fortsat
 • 15:30
  Opsamling af hovedpunkter fra kursusforløbet
  Hvilke temaer skal bringes videre og bruges i din egen kommune og hvordan?
 • 16:00
  Dagen slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er