NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Elevvejleder - uddannelsen for dig, som er ansvarlig for oplæring af elever

To dages kursus om alt det, du skal vide for at skabe de bedste rammer for kontorelevernes udvikling, læring og progression i elevforløbet: Jura, roller, rammer, dialog og de elektroniske elevplaner.

Kommunens kontorelever er nye kollegaer, som glæder sig til at lære kommunen at kende, tage arbejdsopgaverne på sig og bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Synes du ikke, at de fortjener den bedste start?

Vi har et grundkursus til dig, der er ansvarlig for kommunens elever. Her arbejder vi med din rolle som uddannelses- og oplæringsansvarlig, elektroniske elevplaner, lovgrundlaget, elevpolitik og dialog- og konfliktforståelse, så du får redskaberne til at skabe et godt uddannelsesforløb.

Kurset varer to dage, og her får du både ny viden og lejlighed til at diskutere tilgange med elev- og oplæringsansvarlige fra andre kommuner, når vi gennemgår et spændende og relevant program, der går helt tæt på din rolle som elevansvarlig:

Praktikforløbets juridiske grundlag
Reglerne for elevpladser og praktikforløb er beskrevet i erhvervsuddannelsesloven og bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer.

Din rolle som uddannelses- og oplæringsansvarlig
Kravene til det administrative personale har ændret sig. Det har betydning for både elever og kommunen som praktiksted. Vi gennemgår områdets udvikling og sætter fokus på de udfordringer og faldgruber, du som uddannelses- og oplæringsansvarlig skal være opmærksom på.

Skab de bedste rammer
Som uddannelses- og oplæringsansvarlig er du medansvarlig for, at eleven får et spændende og lærerigt elevforløb. Du lærer, hvordan du udvælger de gode elevopgaver, sikrer progression i læringen, sikrer sammenhæng mellem planer og den konkrete oplæring og sikrer et godt samspil med alle de parter, der er involveret i elevens uddannelse.

Dialog- og konfliktforståelse
Du har bl.a. til opgave at påvirke elevens opgaveløsning og adfærd, og du kan risikere at ende i en konflikt. En konflikt, som heldigvis både kan afværges og udvikles til noget positivt, hvis du kender konfliktens anatomi. Vi gennemgår konfliktens udvikling og afvikling, og du får værktøjer til at opnå en god dialog.

Elektroniske elevplaner
Den elektroniske elevplan fungerer som kommunikationsmiddel mellem praktiksted, elev og skole. Du lærer at anvende den elektroniske elevplan på en ordentlig måde, så den både styrker kommunikationen og letter administrationen af praktikforløbet.

Undervisere/ Oplægsholdere

Annette Havmand er udviklingskonsulent i Aabenraa Kommune og Poul Pabian, Direktør for Link2People.

Målgruppe

Kurset er for uddannelses- og oplæringsansvarlige i kommuner og regioner, som vejleder elever på kontoruddannelsen Offentlig administration. Du kan sagtens deltage på forløbet, selvom dine elever allerede er startet.

Kursusdatoer
 • Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

  01.06.2022 kl. 09:30 - 02.06.2022 kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

01.06.2022 kl. 09:30 - 02.06.2022 kl. 16:00
Pris: 8.295 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb
Tilmeldingsfrist28.04.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:30
  Ankomst og morgenkaffe
 • 10:00
  Velkomst
 • 10:15
  Rollen som uddannelses- og oplæringsansvarlig
  Der indledes med et kort oplæg om tendenserne på det administrative område i kommunerne, herunder hvordan kravene til det administrative personale har ændret sig og hvad det betyder for eleverne og kommunen som praktiksted. Herefter gennemføres en dialogproces, hvor der sættes fokus på de udfordringer, uddannelses og oplæringsansvarlige står overfor.
  Udviklingskonsulent Annette Havmand, Aabenraa Kommune
 • 11:30
  Praktikpladsen.dk
  Praktikpladsen.dk bliver fremadrettet en samlet indgang for praktikvirksomheder og praktikelever og erstatter Elevplan.dk, der blev endeligt udfaset i slutningen af 2020.
  Der gives en kort introduktion til portalen, hvor målet er, at virksomheder og elever på sigt kan finde alle relevante informationer og udføre alle relevante funktioner i ét system, som er relateret til deres praktikforløb.
  Udviklingskonsulent Annette Havmand, Aabenraa Kommune
 • 12:00
  Kaffepause
 • 12:15
  Det formelle grundlag
  Bliv opdateret på lovgrundlaget for Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Merkantil med fokus på kontorspecialet "Offentlig administration".
  Med udgangspunkt i Erhvervsuddannelsesloven beskrives det juridiske grundlag for praktikforløbet. Der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål til det juridiske grundlag for elevansættelser og praktikforløbet generelt.
  Mette Engesgaard
 • 13:00
  Frokost
 • 14:15
  Det formelle grundlag - fortsat
 • Kaffe/te med kage
 • 15:15
  De bedste rammer i praksis
  I forlængelse af et oplæg om det konkrete oplæringsarbejde drøftes udvalgte temaer som for eksempel:
  Hvilke opgaver kan eleven varetage og hvordan skabes progression i opgaveløsningen?
  Hvordan sikres sammenhæng mellem den konkrete oplæring og uddannelsesplaner, praktikplaner m.v.?
  Hvordan lærer eleven bedst og hvordan sikres det gode samspil mellem alle parter omkring eleven?
  Der udarbejdes et katalog med gode idéer, der umiddelbart kan bruges i det daglige arbejde.
  Udviklingskonsulent Annette Havmand, Aabenraa Kommune
 • 16:30
  Pause med sund snack
 • 17:00
  De bedste rammer i praksis - fortsat
 • 19:30
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Dialog og konfliktforståelse som uddannelse- og oplæringsansvarlig
  Som uddannelses og oplæringsansvarlig står man over for den udfordring at skulle påvirke elevens opgaveløsning og adfærd og det kan være svært. Til tider kan det ligefrem udvikle sig til en konflikt. Udfordringen kan dog opleves mindre ved at have nogle opmærksomhedspunkter i forhold til forståelsen af, hvordan en konflikt udvikler sig, og hvordan den gode dialog med eleven opnås.
  Direktør Poul Pabian, Link2People
 • 10:30
  Kaffepause
 • 10:45
  Dialog og konfliktforståelse som uddannelse- og oplæringsansvarlig - fortsat
 • 13:00
  Frokost
 • 14:00
  Dialog og konfliktforståelse som uddannelse- og oplæringsansvarlig - fortsat
 • 15:30
  Opsamling af hovedpunkter fra kursusforløbet
  Hvilke temaer skal bringes videre og bruges i din egen kommune og hvordan?
 • 16:00
  Dagen slut

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag