NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Elevers retlige forhold

Elevansvarlig, elevkoordinator eller løn- og personalekonsulent? Få styr på de retlige rammer for elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven, herunder ansættelse og ophævelse af elevforhold.

Erhvervsuddannelseselevers ansættelsesforhold er specielle derved at de er reguleret af både overenskomsterne inden for fagområdet og af erhvervsuddannelsesloven.

Dette kursus er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan disse regelsæt spiller sammen, fra eleven ansættes i kommunen eller regionen til eleven enten er færdiguddannet eller uddannelsen af andre grunde skal ophøre. Vi ser på elever, der er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og har særligt fokus på de store elevgrupper: Kontorområdet og ældre- og sundhedsområdet.

Som udgangspunkt reguleres forhold for elever efter samme regler som overenskomstansatte, dog med den vigtige tilføjelse, at erhvervsuddannelsesloven også gælder. Det betyder f.eks. at uddannelsesaftalen er uopsigelig, og at man har pligt til at forlænge uddannelsen i en række situationer, hvor eleven har fravær.

På dette kursus sætter vi fokus på de elevregler, der typisk udfordrer kommunale og regionale arbejdsgivere.

Du vil få viden om:

  • Ansættelsen, hvad må man lægge vægt på ved udvælgelsen blandt flere ansøgere, hvad gælder for mindreårige og udlændige
  • Ansættelsesvilkårene, herunder bl.a. løn og arbejdstid og start og slut for prøvetid
  • Ophør af ansættelsen som følge af elevens forhold eller arbejdsgivers forhold
  • Procedure ved tvister i elevsager.

Vi gennemgår desuden de regler, der gælder for elever vedrørende ferie, barsel og arbejdsgivers forpligtelse til i visse tilfælde at forlænge uddannelsesaftalen. Undervejs bruger vi eksempler fra hverdagen, cases og øvelser til at underbygge undervisningen.

Dit udbytte
Når du har gennemført kurset, har du detaljeret viden om de særlige regler, der gælder for erhvervsuddannelseselever. Du kender lovgivningen på området, så du ved, hvad du skal være særlig opmærksom på. Du vil være i stand til at håndtere komplicerede sager om ophævelse af elevforhold, og du kan vende hjem til din arbejdsplads med viden, som kan optimere processerne for håndteringen af elevers retlige forhold.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulenterne Anne Færge Bork og Gert Højby, KL, Jura og EU. Begge rådgiver dagligt kommunerne i sager om elevers retlige forhold.

Målgruppe

Kurset er målrettet løn- og personalekonsulenter samt andre medarbejdere i kommuner og regioner, som har med elevers retlige forhold at gøre.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
  • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
    15.12.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
15.12.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist19.11.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag