NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Eksamen, ekspertfag: Projektledelse – at arbejde i og med projekter

Eksamen på Kommunomuddannelen i modulet Projekter - styring og ledelse

Indhold

Hvad er et projekt:
• Definition
• Hvilke opgaver kan løses projektorganiseret
• Forskellige måder at gennemføre projekter på.

Særlige forhold for projektarbejde i kommuner og regioner

Projektets faser:
• Idefase
• Planlægningsfase
• Gennemførelsesfase
• Implementeringsfase
• Afslutnings- og evalueringsfase.

Projektstyring/projektledelse:
• Projektorganisering
• Projektlederen
• Projektmedarbejderne
• Styregruppen
• Andre projektroller

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • i praksis kunne vurdere, hvilke opgaver der med fordel kan løses projektorganiseret
 • kunne agere i og anvende projektarbejdsformens teori og metode og kunne vurdere et projekts organisering
 • forstå, hvordan Business Case indgår i projektarbejdet.

De studerende skal

 • med afsæt i projektarbejdets centrale metoder og redskaber kunne vurdere, hvilke fordele der er ved at benytte projektarbejdsformen, og hvilken betydning det har for et projekt, om det er forankret i direktionen eller på afdelingsniveau
 • blive i stand til at analysere konsekvenser, opstille succeskriterier, identificere eventuelle barrierer samt anvende effektmål og komme med forslag til, hvordan man høster gevinsterne ved et projekt
 • kunne vurdere, hvilke projektværktøjer der er relevante i givne situationer og anvende disse i konkrete projekter
 • kunne formidle projektarbejdets problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets deltagere og øvrige interessenter
 • forstå, hvad det vil sige at lede et projekt, herunder den konflikt projektdeltagerne kan være i, når de både har en linjechef og en projektleder
 • have viden om reaktioner ved forandringsprocesser; herunder i implementeringsdelen af et projekt.

De studerende skal

 • kunne medvirke til udarbejdelsen og udviklingen af nye projekter
 • kunne vurdere de forskellige roller i projektorganiseringen, herunder komme med forslag til bemandingen af det konkrete projekt
 • kunne vurdere, hvad der definerer et projekt i kommuner og regioner og forstå forskellene mellem at arbejde i en projektorganisation og en linje/driftsorganisation
 • kunne udarbejde et projektgrundlag på baggrund af en idé og/eller et/flere identificerede behov
 • aktivt kunne udarbejde et målhierarki, deltage i målfastsættelse samt opstille en tidsplan med indlagte milepæle for arbejdet i et projekt
 • kunne forholde sig til mulige perspektiver i modulets temaer og egen arbejdsplads i lyset af en øget digitalisering.
Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00
Målgruppe

Elever som ønsker eksamen på akademiniveau på modulet Projekter - styring og ledelse, et valgfrit modul på Kommunomuddannelsen

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid.
  28.04.2021 kl. 08:45 - 29.04.2021 kl. 15:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid.
28.04.2021 kl. 08:45 - 29.04.2021 kl. 15:00
Pris: 2.000 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker eksamen.
Tilmeldingsfrist26.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit