Efter kursus fra KL og COK: AULA er afdramatiseret

I Lemvig tager man implementeringen af AULA med ro og med tiltro til, at det nok skal lykkes. Det skyldes skolernes forandringsparathed og et kursus fra KL og COK, der gav overblik over implementeringsopgaven.

Som optakt til implementering af AULA har Lemvig Kommune i samarbejde med KL og COK gennemført et tre dages kursus for skoleledere. Formålet var dels at give et overblik over implementeringsopgaven, dels at ruste lederne til stå i spidsen for den forandring, Brugerportalsinitiativet (BPI) og AULA kommer til at skabe på skolerne. 

Kursus faciliterede dialog

For Michael Laursen, fagchef i center for læring i Lemvig Kommune, fungerede kurset som en ramme for allerede planlagte dialoger med kommunens skoleledere: 

– Vi er en lille kommune med en flad struktur. Vi har ikke et konsulentniveau, som kan understøtte den digitale side, så skolelederne bærer selv meget af ansvaret. For os gav det god mening, at de drøftelser, vi alligevel skulle have med skoleledelserne, blev faciliteret gennem kurset. Det gav os lejlighed til at akkumulere noget fælles ledelsestid og skabe det debatforum, vi havde behov for, siger Michael Laursen om årsagen til, at man hentede COKs kursus hjem til kommunen.

Vi skal nok nå det

Inge Nørgaard Møller er skoleleder i Lemvig Kommune, og sammen med 15 andre skoleledere fra otte skoler deltog hun i kurset om organisatorisk implementering af BPI og AULA. 

Her fik hun bl.a. indblik i, hvad AULA kan og hvordan det interagerer med andre systemer. Et indblik, der ifølge hende selv har givet ro i maven i forhold til den kommende implementeringsopgave: 

– AULA er blevet afdramatiseret. Det er ikke så skræmmende, som man gør det til. Rent teknisk er det selvfølgelig stort, men mentalt tror jeg, at hele forløbet har givet mig overblik og en tro på, at vi nok skal nå det, siger Inge Nørgaard Møller. 

På Tangsø Skole i det sydlige Lemvig, hvor Inge Nørgaard Møller er skoleleder, har der dog aldrig været massiv bekymring om implementeringen af AULA. Man tager det skridt for skridt, og det giver ro blandt medarbejderne, fortæller hun: 

– Når der sker forandringer, eller der skal komme noget nyt, har vi alle en tendens til at have forudindtagede meninger eller på forhånd at synes, at noget er skidt. Det har der selvfølgelig også været tendenser til i min personalegruppe, men det har ikke været massivt. Det hænger sammen med, at vi har italesat udfordringerne og de forskellige skridt i implementering af AULA og læringsplatforme, efterhånden som de er opstået, siger Inge Nørgaard Møller og fortsætter: 

– Vi har arbejdet med Skoleintra i flere år og er blevet fortrolige med det. For os er AULA en ny portal, som kan mere og er mere enkel. Den tilgang har skabt ro og nysgerrighed blandt medarbejderne. 

Skolerne forandringsparathed vækker også genkendelse hos Michael Laursen, som har stor tillid til ledere og fagpersoner: 

– Skoleverdenen bliver ofte brugt som frontløber. På skolerne er man derfor vant til frustrationer over, at noget nyt er på vej. Men på den anden side er man også vant til at overvinde frustrationerne og arbejde videre med det nye, siger han.

Kulturbærere inviteres ind

Som en del af kurset inviterede skolelederne deres lokale kulturbærere – medarbejdere med en særlig rolle ind i implementeringsprocessen – med til fælles drøftelser. 

– For mig som leder er det vigtigt at have øje for hvem af mine medarbejdere, der skal være med til at fremme denne proces, og her skal man ikke være traditionel. Jeg havde min it-vejleder med, men jeg havde også inviteret en anden lærer, som har en god portion skepsis, men som er god til at lytte og kan være realistisk ind i sådan et projekt og derfor også har stor pondus i personalegruppen. 

Inge Nørgaard Møller og de to kulturbærende medarbejdere fik på kurset lejlighed til at drøfte, hvordan opgaven helt konkret ser ud på Tangsø Skole, og hvad de skal være opmærksomme på lige nu. Sammen har de udarbejdet et procesforløb, som nu skal iværksættes. 

– Vi har lavet en klar plan for det videre forløb, og det bliver rart at kunne læne sig op ad den. Det var en god afslutning på forløbet og et godt afsæt for det videre arbejde, fortæller hun. 

Konkrete redskaber driver processen fremad

Kursusforløbet er udviklet af COK i samarbejde med KL, og Lemvig Kommune valgte at hente forløbet hjem i egen kommune, og indholdet blev tonet, så det matcher de lokale behov og udfordringer med særligt fokus på den digitale implementering: 

– For mig fungerede det rigtig godt, at der både var fokus på projektet og på processen, hvordan vi rent praktisk griber det an. Vi har fået nogle konkrete redskaber til at drive processen fremad mod succesfuld implementering, men vi fik også nogle gode diskussioner, siger Inge Nørgaard Møller og afslutter: 

– Det har været givende for hele Lemvigs skolevæsen. Vi kan nu se, hvad der skal foregå på egne matrikler, og hvad vi skal have en fælles holdning til, så der er konsensus på tværs i kommunen. 

God dialog gennem hele forløbet

Selvom man endnu ikke kan måle effekterne af kursusforløbet, har der generelt været stor tilfredshed med forløbet, fortæller Michael Laursen: 

– Vi har haft en god dialog med COK både før, under og efter forløbet. Der har været et godt samspil med underviserne, f.eks. i forhold til på forhånd at få clearet kursets indhold, vores ønske om fokus på digitale forandringer og behovet for en lokal toning, slutter Michael Laursen. 

Kurset om organisatorisk implementering af BPI og AULA består i udgangspunktet af tre dages undervisning med undervisere fra KL’s kontor for børn og unge og COK.

Implementering af læringsplatform: Forandringsledelse for skoleledere

Bliv klædt på til at lede implementeringen af Aula, læringsplatform og digital didaktik – tre dages kursus for skoleledelser.

Se detaljer
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om muligheden for at hente læringsforløbet hjem i din organisation som et fælles forløb for skolernes ledere? Kontakt os i dag!