Målgruppe

Effektive indkøb i det offentlige er et kursusforløb målrettet dig, der arbejder i udbuds- og indkøbsfunktioner, samt dig der arbejder i økonomifunktionen eller på fagområder, hvor dialog med udbuds- og/eller indkøbsfunktionen er en del af dit arbejde.

Gem som favorit

Effektive indkøb i det offentlige

Få viden og værktøjer som kan bidrage til endnu mere effektive indkøb i din kommune

Indhold

Er det her også nogle af de spørgsmål, du stiller dig selv i hverdagen?

 • Hvordan tager jeg dialogen med leverandører og sikrer optimale indkøbsaftaler for kommunen?
 • Hvordan får jeg i højere grad organisationen til at anvende indkøbsaftalerne for at sikre compliance?
 • Hvordan kan jeg bedst muligt bidrage til en god udbudsproces med mine kompetencer?
 • Hvordan får jeg indtænkt krav til ”bæredygtige indkøb” i en i forvejen kompleks proces?

På kursusforløbet Effektive indkøb i det offentlige stiller vi skarpt på spørgsmål som disse, og du lærer, hvordan du navigerer i den kompleksitet, som offentlige indkøb udgør. Kursusforløbet tager dig med hele vejen rundt i den verden, der i disse år er genstand for betydeligt fokus, når det gælder om at hjemtage flere økonomiske effekter via klogere udbud og bedre indkøb. Kursusforløbet går i dybden med værktøjerne til effektive indkøb, organiseringen, de forretningsmæssige aspekter og påvirkning af indkøbsadfærden decentralt i kommunen.

Du kommer helt konkret til at arbejde med og får viden om følgende:

 • Den aktuelle dagsorden inden for den offentlige sektors indkøb
 • Organisering af indkøbsområdet – og samspillet med de forskellige dele af forvaltningen
 • Indkøberens værktøjskasse: Analyser, forberedelse og gennemførelse af udbud
 • Bæredygtige indkøb i bred forstand
 • Aftaleimplementering, controlling og compliance
 • Succesfaktorer for de personalegrupper, der indgår i udbudsprocessen fra A til Z
 • Godt købmandskab og indkøbseffektivisering
 • Digital understøttelse af indkøbsområdet på flere fronter

På kursusforløbet bliver du inspireret og får ny viden, men du lærer først og fremmest at bruge de forskellige værktøjer, når du kommer hjem og arbejder med dem i praksis. Derfor lægger vi på kursusforløbet vægt på dine udfordringer i hverdagen - og vi drøfter, hvordan du i praksis kan bruge de forskellige værktøjer og viden i det daglige arbejde.
For yderligere information, læs programmet her

Baggrund
Udbuds- og indkøbsfunktionerne er i de seneste år styrket i alle dele af den offentlige sektor, og samtidig er der sket en cementering af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), der nu gennemfører udbud for såvel stat, regioner og kommuner. Det betyder ny arbejdsfordeling og nye roller for de forskellige aktører. Det stiller større krav til dialog og samarbejde på tværs inden for den offentlige sektor, når det gælder anskaffelse af varer og tjenester. Samtidig stilles der nye krav til det personale, der er involveret i arbejdet med udbud og indkøb. Det gælder eksempelvis i forhold til økonomiske analyser, gennemførelse af udbud, arbejdet med formidling og implementering af aftaler, controlling, anvendelse af it-understøttede værktøjer etc., etc.

Udviklingen af arbejdet med udbud og indkøb i en mere strategisk retning forudsætter med andre ord en langt bredere tilgang til området, end der traditionelt har været tilfældet. Udviklingen skal fastholdes og konsolideres, såfremt potentialet for endnu bedre udbud og indkøb skal høstes, og med dette kursusforløb får du viden og værktøjer til at understøtte arbejdet. Udviklingen understøttes ligeledes blandt andet af KL’s Indkøbsstrategi, der dækker perioden 2017-20 og Økonomiaftalen for 2019 mellem KL og Regeringen.

Tilrettelæggelse

Vi har fordelt Effektive indkøb i det offentlige over to sessioner á to dage – i alt fire dage. De to sessioner er placeret med cirka én måneds mellemrum.

Undervisere/ Oplægsholdere

Adam Hey er hovedunderviser på forløbet, og er til daglig afdelingschef i Udbuds- og Indkøbsafdelingen i Frederiksberg Kommune. Gennem de seneste år har afdelingen fokuseret på effektiviseringer via årlige måltal for effekter gennem øget konkurrenceudsættelse af såvel varer, tjenester som udbud/udlicitering af kommunens egne opgaver (f.eks. it-afdeling, plejecentre, lønadministration m.fl.).

Adam Hey har deltaget ved formidling og oplæg om offentlig/privat samarbejde i flere sammenhænge, herunder i regi af KL, Dansk Erhverv, DI m.fl. – og er engageret i Indkøbsfællesskabet SPAR5. Adam Hey deltager derudover i det strategiske samarbejde med SKI, er en del af formandskabet for POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), medlem af bestyrelsen for DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel) samt repræsenteret i IKAs bestyrelse.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er