NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Effektbaseret økonomistyring - Temadag for ledere og specialister

Vil du også vide mere om effektbaseret økonomistyring og udvikle omkostningseffektive løsninger? Kom og hør de nyskabende erfaringer med effektbaseret økonomistyring.

Se mere information i programmet

For at levere mest mulig kommunal service for de knappe ressourcer er det ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på effektiviseringer og en stram økonomisk styring. Det er lige så vigtigt, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt. I de senere år har evidensbegrebet og den effektbaserede styring derfor fået en større betydning og flere kommuner er i gang med at ændre de økonomiske styringsmodeller, så de giver større ledelsesmæssige frihedsgrader og fremmer resultatskabelse.

Grundlæggende drejer effektbaserede økonomistyringsmodeller sig om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter normeringer og aktiviteter. Det indebærer et helt nyt styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter.

Mange kommuner har, med udgangspunkt i blandt andet forandringsteorier, sat fokus på, hvordan de ressourcer der sættes ind, medgår til aktiviteter og ydelser, der skaber resultater og effekt. Effektbaseret økonomistyring drejer sig om at indføre bevillingsprincipper, der følger forandringsteorierne og både fremmer høj produktivitet og gode effekter. Med andre ord knyttes bevillingerne direkte sammen med resultater og effekt.

Temadagen er organiseret som en sammenhængende dag, hvor professor Per Nikolaj Bukh præsenterer den nyeste viden og erfaringer og lægger op til dialog og debat. Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere modellernes forudsætninger og anvendelse. Programmet er fleksibelt opbygget og der udleveres baggrundsmateriale, der både danner grundlag for temadagen og indeholder yderligere information til brug for kommunens videre arbejde.

Deltagerne får grundlag til at forstå, hvorfor det er nødvendigt med nye effektbaserede økonomimodeller, hvilke principper de er baseret på, samt hvordan teknikkerne fungerer. Du bliver introduceret til, hvordan effektbaserede styringsmodeller udvikles og du får indsigt i hvilke krav en effektbaseret økonomistyring stiller til organisering, ledelse, datagrundlag og kompetencer. Du får på temadagen fundamentet for at være i dialog med kolleger om modellernes opbygning, og du får mulighed for at kunne arbejde strategisk med økonomistyringens udvikling.

Undervisere/ Oplægsholdere

Temadagen gennemføres af Per Nikolaj Bukh, som er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af effektbaserede økonomistyringsmodeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb.
Herudover har Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde virksomheder i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller; heriblandt Odense Kommune, der i Ældre- og Handicapforvaltningen har landets mest omfattende og avancerede erfaringer med effektbaserede økonomimodeller. Se yderligere information på www.pnbukh.com.

Målgruppe

Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Derfor er målgruppen både økonomimedarbejdere, ledere, politikere og specialister, der vil vide, hvad effektbaseret økonomistyring er, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres i kommunen.

Temadagen kan også skræddersys til den enkelte kommunes behov og kan tilrettelægges som en intern inspirationsdag eller som en del af et internt udviklingsforløb, hvor Per Nikolaj Bukh hjælper med at udvikle effektbaserede budgetmodeller. Kontakt os for yderligere information.

Kursusdatoer
  • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
    20.04.2022 kl. 08:30 - kl. 17:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
20.04.2022 kl. 08:30 - kl. 17:00
Pris: 3.550 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist09.03.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag