Effekt 2019: Effekt- og værdibaserede styringsmodeller på vej

COK og professor Per Nikolaj Bukh byder velkommen til konferencen, hvor du kan høre de nyeste erfaringer med sociale investeringsprogrammer og effektbaseret økonomistyring i den offentlige sektor.

pile

Den 27. februar på Hotel Koldingfjord

Der udvikles i disse år nye former for økonomisk styring, der fremmer omkostningseffektivitet og i højere grad understøtter faglige strategier og praksisser. Derfor sætter styringen fokus på den effekt, der opnås fremfor de aktiviteter, der gennemføres. Udviklingen har især været markant i kommunerne og i sundhedsvæsenet, hvor man sædvanligvis bruger betegnelsen værdibaseret styring eller værdibaseret sundhed.

Effektbaseret økonomistyring kan i sin mest direkte form dreje sig om at give bevillinger til at skabe resultater med fremfor at styre efter rammer og normeringer. I en mere generel forstand kan der være tale om at give et bredere og mere præcist økonomisk ledelsesrum samt større decentrale frihedsgrader fremfor at styre efter aktiviteter og processer. Dermed handler effektbaseret økonomistyring også om principper for, hvordan den offentlige sektor skal ledes med udgangspunkt i en styrket decentral lederrolle baseret på større faglig og økonomisk beslutningskompetence.

På konferencen Effekt 2019 præsenterer vi de nyeste erfaringer med effektbaseret økonomistyring i danske offentlige virksomheder. Mød en række eksperter i strategi, ledelse og økonomisk styring og hør deres erfaring fra danske kommuner, sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Flere af indlæggene tager afsæt i erfaringerne fra bogen Strategi og styring med effekt (Djøf 2018), som præsenterer centrale og spændende erfaringer med effektbaseret økonomistyring fra den offentlige sektor. Alle deltagerne får bogen udleveret på konferencen.

Målgruppe

Konferencen er for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring, strategi og ledelse – hvad enten det er centralt eller decentralt. Det gælder både direktører, chefer og ledere i økonomiafdelinger samt fagforvaltninger, såvel som medarbejdere i økonomi- og planlægningsafdelinger, udviklingskonsulenter mv.

Konferencen er også relevant for ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny ledelses- og styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens offentlige organisation. Ligeledes giver konferencen specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i den effektbaserede fremtid.