COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

E-læring: Det gode møde

Minimer omkostninger og skab resultater med en god mødekultur. Online læringsforløb på 20 videomoduler fra COK og Edutasia.

Lige så vigtige, som møder er for det moderne arbejdsliv, lige så dyre er de også at afholde. På dette kursus lærer du at gennemføre effektive møder, og du får anledning til at reflektere over centrale emner som mødets koncept, effektivitet og implementering. Du bliver bevidst om alle processerne, der omgiver mødet og lærer at sætte scenen til et møde, hvor alle kan komme til orde - samtidig med, at mødet både starter og slutter til tiden.

Når du har gennemført kurset, kan du:

  • Udvælge mødedeltagere
  • Skrive en god mødeindkaldelse
  • Sammensætte frugtbare agendaer
  • Sætte rammer for mødet
  • Træffe beslutninger på mødet
  • Formulere brugbare og forståelige mødereferater

Desuden giver kurset dig indblik i, hvordan møder passer ind i organisationens kommunikation, og hvordan du kan kombinere det med opfølgning gennem e-mail, samtaler og andre former for kommunikation. Mødet kan nemlig ikke stå alene, men skal  bidrage til det overordnede formål: At fremme samarbejde, produktivitet og samhørighed i organisationen eller teamet.

20 videomoduler, skabeloner og tjeklister

Kurset indeholder 20 praktiskorienteret videomoduler, som gør dig i stand til at afholde effektive og engagerende møder. Du får konkrete anvisninger, skabeloner og tjeklister, som du anvender undervejs og som hjælper dig til at skabe en god mødekultur i egen organisation. Du kan gå til og fra materialet, præcis som det passer dig, og du vælger dermed selv tempo og tidpunkt for egen læring. 

Er du i målgruppen?

Kurset er til dig, som holder møder. Det kan være som leder på alle niveauer - eller fordi du som medarbejder vil lære at holde effektive møder med dine kollegaer.

199 kr. ekskl. moms

Tilmeld dig her >>