COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

E-læring: Mødeledelse og ledelse på distancen

Lær at skabe gode møder og lede medarbejdere på distancen med to spændende onlinekurser fra COK og Edutasia.

Som en samlet pakke får du to kompetenceforløb, der styrker din rolle og ageren som leder.

På det første onlinekursus sætter vi spot på mødeledelse og klæder dig på til at skabe produktive, behagelige og vedkommende møder. Du lærer at skabe struktur på mødet, invitere de rigtige personer, sikre at tidsplanen bliver holdt og ikke mindst sørge for, at der bliver taget beslutninger, som efterfølgende bliver ført ud i livet.

Du lærer:

 • At skrive gode mødeindkaldelser
 • At sætte agenda
 • At skabe ramme og opsætte regler for mødet
 • At træffe beslutninger og følge op på dem
 • At udforme gode mødereferater

Med vores andet kursusforløb, bliver du klædt på til at lede medarbejdere - uden nødvendigvis at være i samme rum. Vi lever nemlig i en tid, hvor teknologien har gjort det muligt at have virksomheder og teams, der er placeret forskellige steder rent geografisk. Men de teknologiske muligheder kommer selvfølgelig også med nye udfordringer. Med en løsningsorienteret tilgang bliver du præsenteret for fordelene ved fjerneledelse og får både inspiration og metoder, du kan implementere i egen organisation.

Vi ser bl.a. på:

 • Udfordringen i fjernledelse
 • Overvejelser om valg af teknologi og implementering
 • Synkron kommunikation - online møde
 • Softwareplatforme
 • Asynkron ledelse - distanceledelse
 • Kommunikationsværktøjer

20 videomoduler, skabeloner og tjeklister

Begge kurser består af 20 praktiskorienteret videomoduler, som til sammen styrker din legitimitet som leder. Du får konkrete anvisninger, skabeloner og tjeklister, som du anvender undervejs, og som du efterfølgende kan vende tilbage til og bruge som opslagsværk. Du kan gå til og fra materialet, præcis som det passer dig, og du vælger dermed selv tempo og tidpunkt for egen læring.

279 kr. ekskl. moms

Tilmeld dig her >>