COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Driftsledelse på ældre- og sundhedsområdet

Få ny viden om drift, styring og ledelse på ældre- og sundhedsområdet og konkrete bud på, hvordan du kan optimere, effektivisere og kvalitetsudvikle sammen med dine medarbejdere.

Indhold

Hvis du som forholdsvis ny driftsleder på ældre- og sundhedsområdet til tider føler, at du skal holde mange bolde i luften, er du ikke alene. Som driftsleder løfter du en både vigtig og kompleks ledelsesopgave, som kræver helt særlige kompetencer.

Du skal have styr på dagligdagen uden at miste blikket for kerneoptagen i et større perspektiv. Du skal have borgeren i centrum uden at ignorere krav og forventninger fra pårørende, politikere og forvaltning. Du skal styre en stram økonomi uden at gå på kompromis med hverken kvaliten i plejen eller medarbejdernes arbejdsglæde. Og du skal få samarbejdet med læger, regionen, andre enheder og forvaltningen til at fungere i en hverdag præget af tilsyn og benhård prioritering.

Og det vel at mærke i en organisation, som arbejder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

Det giver god mening, hvis du fra tid til anden føler, at du skal holde mange bolde i luften - det er du ikke alene om.

Kompetencer og værktøjer til at løfte driften
Mangler du viden, konkrete redskaber og værktøjer, som både bidrager til at kvalificere organisationen og hjælper til at sikre en stabil hverdag for borgere og medarbejdere?

COK og Type2dialog har udviklet et praksisnært lederudviklingsforløb for dig, der vil have nye kompetencer og værktøjer til at løfte driftslederopgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Udgangspunktet for forløbet er din praksis, og i løbet af fire måneder arbejder du med opgaver, temaer og problematikker, du helt sikkert genkender fra din dagligdag.

Her får du:

  • Ny viden om drift, styring og ledelse på ældre- og sundhedsområdet
  • Konkrete bud på, hvordan du kan optimere, effektivisere og kvalitetsudvikle sammen med dine medarbejdere
  • Metoder og værktøjer, du prøver af i egen organisation mellem undervisningsgangene
  • Indblik i dit personlige lederskabs styrker og udviklingspotentialer

Forløbet består af fire undervisningsdage, hvor vi arbejder med seks temaer, som fylder i din hverdag:

Opgaveprioritering og ressourcestyring
Du får overblik over, hvordan du kan skabe flere ressourcer i hverdagen, og du udarbejder en handleplan, der får det til at ske.

Driftsøkonomi og økonomisk råderum
Du lærer, hvordan et driftsbudget er sammensat og får nye værktøjer, du kan bruge til at styre økonomien. Du får også overblik over mulighederne for at skabe økonomisk råderum til f.eks. kvalitetsudvikling.

Arbejdsglæde og jobtilfredshed
Du afdækker organisationens social kapital, og du får metoderne til at inddrage medarbejderne i at udarbejde individuelle udviklingsplaner, der øger arbejdsglæden og gør din organisation til en attraktiv arbejdsplads.

Samarbejdet med pårørende og civilsamfund
Du og dine medarbejdere får konkrete metoder til at styrke samarbejdet med pårørende, frivillige og civilsamfunde.t

Læring og håndtering af tilsyn
Du får overblik over, hvilke anmeldte og uanmeldte tilsyn du kan forvente. Du lærer også at anvende output fra tilsyn til konkret læring og kvalitetsudvikling.

Praksisnær kvalitetsudvikling og datadrevet ledelse
Du lærer, hvordan du kan anvende klinisk data til datadrevet ledelse, og du og dine medarbejdere afprøver tavlemøder og audit-metoden som veje til kvalitetsudvikling af praksis.

Mellem læringsværkstederne på undervisningsdagene arbejder du med temaer, metoder og værktøjer i din egen organisation. Du prøver nye tilgange af sammen med medarbejderne, og du forpligter både dig selv og dine medarbejdere på handlinger, der udvikler drift og kvalitet i jeres opganisation.

Efter forløbet vil du:

  • Stå stærkere i dit lederskab
  • Have flere metoder til at sikre stabil drift
  • Vide, hvordan du kan bidrage til at kvalificere organisationen
Undervisere/ Oplægsholdere

På forløbet vil du møde kompetente og erfarne undervisere fra Type2dialog og COK, som alle har solid erfaring med ledelse, udvikling og drift på sundheds- og ældreområdet.

Type2dialog er en konsulentvirksomhed, som leverer analyser, kompetenceudvikling og implementeringsprocesser på ældre-, sundheds-, handicap-, misbrugs- og psykiatriområdet.

COK er en kursus- og læringsvirksomhed med mere end 50 års erfaring i at designe og gennemføre læringsforløb, der understøtter kommunernes kerneopgave og udvikling.

Målgruppe

Forløbet er for driftsledere på ældre- og sundhedsområdet med op til tre års erfaring. Du kan f.eks. være afdelingsleder på et plejecenter eller leder af f.eks. et akutteam, et hjemmeplejeteam, et sygeplejeteam, døgnpladser eller en genoptræningsafdeling,

Samarbejdspartner
Type2dialog
Prisen er ekskl. moms og omfatter materialer, ophold og forplejning. Hvis I deltager flere fra samme kommune på et forløb, får hver deltager 10 % rabat.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er