NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

DOL Aarhus

Aarhus Kommune sætter fokus på ledelse og lederens betydning for de ansattes trivsel, attraktive arbejdspladser og bedre kvalitet i service. Derfor tilbyder kommunen lederuddannelse til alle ledere med personaleansvar.  COK tilbyder et grundmodul om personaleledelse, tre forskellige valgmoduler, der med hver sit afsæt sætter fokus på den offentlige leders ledelsesrum og udfordringer, samt specialemodulet. Du kan læse mere om modulerne og tilmelde dig via linkene nederst på siden.  

COKs tilgang til læring og kompetenceudvikling

Offentlige ledere skal kunne lede i en hverdag præget af høj kompleksitet med mange dagsordner i spil – en hverdag, der er unik og stiller anderledes krav end ledelse inden for den private sektor. Den kommunale sektor oplever en brydningstid, hvor økonomisk krise og krav til at tænke velfærdssamfundet ind i en ny samfundsmæssig virkelighed presser sig på. COK har siden 1967 arbejdet med understøttelse af kommunernes kompetencebehov og har derfor stort kendskab til den ledelsesmæssige virkelighed ledere oplever i dag.
 
Med COKs DOL-forløb er vi med til at understøtte den transformation, offentlig ledelse er i. En transformation der handler om bevægelser mod nye ledelses- og styringsformer, hvor faglighed, kompleksitet, samarbejde på tværs, innovation og ledelse gennem relationer blot er nogle af de begreber, der er med til at tegne ledelsesforståelsen inden for den kommunale virkelighed.
 
Betydningen af lederpraksis og ledelseserfaring står helt centralt, når vi i COK arbejder med at skabe læring. Lederne har svært ved at lære uden at have en praksis og erfaring at spejle den ny viden i. Det tager vi alvorligt ved i uddannelsen at fokusere på `oplevelsens mening´. Det betyder helt konkret, at vi i stedet for at starte i teori om ledelse og så reflektere, så vender vi op og ned på den traditionelle måde at tænke undervisning på.

Vores undervisning på modulerne vil være optaget af at skabe såkaldte ”læringsbølger”, hvor bølgen sættes i gang og starter aktionslæringsprocessen med afsæt i ledernes egen praksis:

  1. lederne befinder sig i en given ledelsessituation i deres hverdagspraksis
  2. lederne reflekterer over deres ledelsespraksis med afsæt i ny viden/teori – de opnår noget ny læring 
  3. lederne afprøver deres nye læring gennem prøvehandlinger i egen praksis
  4. lederne reflekterer over egne oplevelser af deres prøvehandlinger i relation til teorien og i relation til andre lederes refleksioner over deres prøvehandlinger
  5. læringsprocessen fortsætter med nye læringsaktioner i form af nye prøvehandlinger, refleksioner over dem – alene og i samspil med andre ledere. Processen gentager sig. Læringsbølgen bliver stadigt større, idet lederne over tid fremstår mere handlekompetente som ledere og mere refleksive over egen praksis.
Disse læringsbølger skabes for de deltagende ledere på det enkelte modul. Læringsbølgen bliver større, desto flere læringsaktioner lederne foretager sig i egen praksis. Det betyder, at lederne ”bygger til” på deres handlekompetencer som ledere igennem læringsforløbet på ”Den fælles lederuddannelse – DOL i Aarhus Kommune”.
 
COK vægter inddragelse af den seneste videnskabelige forskning inden for offentlig ledelse højt. Derfor vil der på hvert af vores DOL-moduler blive afholdt forskningsoplæg af gæsteforelæsere. Gæsteforelæserne er alle forskere, der arbejder med forskning der er relevant for det pågældende modul.
 
COK er optaget af at skabe organisatoriske læringsrum og forankring. Det er i lederens hverdag og organisation, at nye handlingskompetencer udvikles og bringes i spil. Derfor inddrager vi lederens leder og andre relevante aktører fra lederens kontekst på forskellig vis for at skabe bedst mulige betingelser for læring og effekt.
 

Interesseret i at vide mere om de fem moduler?

Herunder finder du grundmodulet, de tre valgmoduler og specialemodulet, som COK tilbyder til ledere med personaleansvar i Aarhus Kommune.

Personaleledelse (grundmodul)
http://www.cok.dk/personaleledelse 

Ledelse af forandringsprocesser (valgmodul)
http://www.cok.dk/ledelse-forandringsprocesser 

Ledelse, kommunikation og organisation (valgmodul)
http://www.cok.dk/ledelse-kommunikation-organisation 

Strategisk ledelse i den offentlige sektor (valgmodul)
http://www.cok.dk/strategisk-ledelse-offentlige-sektor 

Specialemodul
http://www.cok.dk/specialemodul