Målgruppe

Gå hjem-mødet er for ledere, som overvejer at tage modulet Den Motiverende Samtale som del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau eller en anden diplomlederuddannelse.

Du er også velkommen, hvis du overvejer at tage modulet som et enkeltstående læringsforløb, eller hvis du blot er nysgerrig på, hvordan metoden kan gøre en forskel for dig.

Gem som favorit

Gå hjem-møde - Den Motiverende Samtale

Få en introduktion til Motivational Interviewing (Den Motiverende Samtale) som redskab til at skabe forandring hos borgere og medarbejdere. Gratis gå hjem-møde med underviser Bente Malig Larsen.

Med Motivational Interviewing (MI) eller Den Motiverende Samtale får du redskaber til at skabe varige adfærds- og livsstilsændringer. Er du nysgerrig på, om du kan få glæde af metoden i dit arbejde?

Så kom med til gratis gå hjem-møde. Her kan du møde COKs underviser Bente Malig Larsen, der vil fortælle om principperne bag metoden, samt en af de studerende, der netop nu er i gang med COKs uddannelsesmodul Den Motiverende Samtale.

Du får altså både en kort introduktion til metoden og et indblik i, hvordan metoden skaber værdi i praksis.

Kort om Den Motiverende Samtale
Motivational Interviewing (MI) eller Den Motiverende Samtale vinder større og større indpas i kommunerne og regionerne og er et anerkendt og effektivt værktøj, når det kommer til at skabe forandring. Den Motiverende Samtale bidrager som metode til at opdage styrker og ressourcer hos borgeren og ikke mindst motivere til f.eks. sundhedsfremme eller proaktive processer. Metoden benyttes inden for alle sociale områder, hvor der arbejdes med at motivere borgere til forandring med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og værdier.

Den Motiverende Samtale kan også skabe værdi, hvis du som leder er optaget af at spotte ressourcer og styrker hos dine medarbejdere:

"En stor del af et lederskab går ud på at skabe motivation blandt medarbejderne. Jeg plejer at sige, at man som leder skal gå forrest ved at gå bagerst. Det betyder, at lederen skal have den faciliterende rolle og være igangsætteren men samtidig også sikre, at medarbejdernes idéer og viden kommer frem. Og det er netop det, lederne får værktøjer til" fortæller underviser Bente Malig Larsen.

Om modulet Den Motiverende samtale
Der sker hele tiden forandringer i organisationerne, og der er en masse nye tiltag, som skal implementeres i praksis. Det giver en efterspørgsel fra lederne på nogle konkrete værktøjer, så de bedre kan agere i de forandringsprocesser, de står i ude i organisationerne. Modulet giver konkrete værktøjer, og der er fokus på at træne, øve og udfordre disse. På den måde får lederne også reflekteret over deres egen lederrolle og får noget konkret, de kan tage med hjem og implementere i deres ledelsespraksis med det samme.

  • Du tilegner dig effektive og evidensbaserede strategier og værktøjer til at skabe forandring af en konkret adfærd eller livsstil
  • Du får indgående viden og forståelse for forandring og forandringsprocesser
  • Du opnår indblik i teorien bag Den Motiverende Samtale
  • Du udvikler dine samtalekompetencer i motivations - og forandringsarbejde til brug i din daglige praksis.

"Det er et modul, hvor lederne virkelig nørder med kommunikationen og med, hvordan de skaber forandringer – og også finder ud af, hvor svært det i virkeligheden er. Jeg plejer at sige, at den motiverende samtale er “simple, but not easy”, for når lederne har fået de her enkle og konkrete værktøjer, så bliver udfordringen bagefter at omsætte de værktøjer til deres egen ledelse i praksis," fortæller underviser Bente Malig Larsen.

Den motiverende samtale er et dobbelt valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet består af 4x2 undervisningsdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning og eksamen på diplomniveau (10 ECTS).

Læs mere om modulet her.

Det siger tidligere deltagere

"Jeg tager rigtig mange brugbare teknikker med mig, som jeg kan gøre brug af i min praksis, fx i forbindelse med MUS. Jeg har fået stor bevidsthed om min rolle i samtaler og på hvad jeg er med til at facilitere eller ikke facilitere. Især værdien i at lytte og stille færre spørgsmål har været en god reminder og meget effektfuldt. Jeg er også meget begejstret for brugen af båndede samtaler og hvordan jeg kan bruge det til at udvikle mig som leder."
– Louise, pædagogisk leder Høje-Tåstrup Kommune.

"Jeg har fået teoretisk indsigt og redskaber til at turde give mig i kast med en samtale, hvor jeg ikke kender udkommet på forhånd - ud i forandringsledelsens åbne landskab."
– Lise Gerda Knudsen, Overinspektør, Den Fynske Landsby, Odense Bys museer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Bente Malig Larsen er udviklingskonsulent, lektor, Cand. Cur, sygeplejerske og indehaver af Dualog. Bente er certificeret træner i Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing) og har mange års erfaring med kompetenceudvikling og supervision.

På gå hjem-mødet vil du også høre en studerende fortælle, hvad hun har fået ud af at deltage på Den Motiverende Samtale.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er