NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)

Diplomclass i Digital Transformation

Uddannelsen henvender sig dig, der er medarbejder eller leder i en privat/offentlig organisation og med et særligt ansvar i forbindelse med eksekvering af organisationens digitale transformation.

Indhold

Formål
- Oplever du stigende forventninger til at skulle omsætte de digitale strategier og visioner i virksomheden/organisation til konkrete projekter, handlinger og resultater?
- Har du behov for ny inspiration, ny viden og nyt sprog?
- Oplever du, at der er en forventning om, at du kan bidrage til virksomhedens digitale transformation?
- Er du (med)ansvarlig for, at jeres digitale initiativer og services, skaber værdi for jeres kunder/borgere og brugere?
- Har du behov for at fungere som sparringspartner for ledere, styregrupper og kollegaer i arbejdet med digitale initiativer og projekter?

Så er Diplomclass i Digital Transformation det rette valg for dig. Uddannelsen henvender sig til dig, som skal eksekvere på organisationens strategiske tiltag, initiativer og projekter i relation til digitalisering. Du får en forståelse for digital transformation, og hvad det kræver af dig - herunder nye teorier og et sprog, således at du bevidst og med værktøjskassen i orden kan bidrage til virksomhedens digitale omstilling.

Uddannelsen udbydes af COK i et samarbejde med Digitaliseringsinstituttet og er udviklet af Pernille Kræmmergaard, Direktør i Digitaliseringsinstituttet, i samarbejde med et Advisory Board bestående af ledere fra både den private og offentlige sektor. Indholdet på modulerne bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og de nyeste teorier, der ligger til grund for uddannelsen. Gennemgående underviser er Anja Reinwald. Læs mere om diplomclassforløbet her >> https://dinst.dk/diplomclass/

Gennem uddannelsen får du:
- Mindset og inspiration til at arbejde struktureret med digitale initiativer i egen organisation samt med de forandringer i organisationen, som digital transformation giver anledning til
- Nye begreber at begribe med – som klæder dig på til at navigere i en digital virkelighed og bidrage konstruktivt og aktivt til din organisations digitale transformation
- Et stærkt udgangspunkt for at omsætte organisationens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for kunder/borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere

Som arbejdsgiver får du:
- Efteruddannelse af medarbejdere så de kan bidrage aktivt i virksomhedens digitale transformation (evt. kompetencegivende)
- Medarbejdere som er i stand til at omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for jeres kunder/borgere og medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere
- Medarbejdere, som kan give dig og resten af ledelsen sparring omkring digitale og datadrevne projekter, initiativer og services

Tilrettelæggelse

Uddannelsen foregår over flere moduler. Undervisningen er en kombination af præsentationer, plenumdebat, gruppearbejde og øvelser, hvor udvalgte værktøjer afprøves.
Uddannelsen foregår på dansk, men noget af litteraturen vil være på engelsk.
Til sikring af, at det tillærte kan anvendes i dit daglige arbejde, prioriteres det at du som deltager i løbet af uddannelsen - enten alene eller i grupper - arbejder med indholdet i relation til egne erfaringer og praksis. Derudover prioriteres det, at du får mulighed for at udveksle erfaringer, opbygge nye relationer og netværk med de andre på forløbet.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anja Reinwald, seniorforsker i Digitaliseringsinstituttet, er leder af uddannelsen og gennemgående underviser. Hun suppleres af undervisere, som med udgangspunkt i deres faglige ekspertise, underviser deltagerne i teori og metoder samt ledere fra danske virksomheder, der alle har erfaring med digital transformation fra deres egen praksis.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig der er digital ambassadør, digitaliseringskonsulent, projektleder, proceskonsulent, superbruger eller noget helt sjette.

16.000 kr. pr. person ekskl. moms pr. deltager. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Tilkøb af eksamen med 5 ECTS-point: Prisen for eksamen er 5.000 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag