Skoleledelse på diplomniveau: Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget omkring tre temaer: Pædagogisk ledelse som læringsledelse med fokus på mål og resultater, skolelederen som personaleleder i en læringskultur og skoleledelse som netværksledelse.