Skoleledelse på diplomniveau: Moduler

Skolelederuddannelsen består i alt af ti moduler: Seks grundmoduler, tre valgmoduler og et speciale (i alt 60 ECTS). 

Du kan gennemføre uddannelsen som en samlet uddannelse på i alt 3½ år, eller du kan tage enkelte moduler, hvis du f.eks. allerede er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Nedenfor kan du læse mere om diplomuddannelsens moduler.


Modul 1: Pædagogisk ledelse af og i folkeskolen

Du får en generel indførelse i skoleledelse, herunder arbejdet med elevernes læring og trivsel og pædagogisk skoleledelse af fagprofessionelle.  


Modul 2: Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere

Du arbejder med målstyring i skolen, datainformeret skoleledelse og evaluering, og du udarbejder en handleplan for arbejdet med implementering af data og evidensbaseret viden på skolen.  


Modul 3: Det personlige lederskab

Du arbejder med dit personlige lederskab, der også sættes i relation til arbejdet i dit ledelsesteam på skolen.


Modul 4: Personaleledelse

Du arbejder med personaleledelse med særlig vægt på at etablere tillidsskabende relationer samt ledelse af medarbejdernes kompetenceudvikling i professionelle læringsfælleskaber.  


Modul 5: Coaching

Du lærer, hvordan man som skoleleder giver konstruktiv feedback til personalet, f.eks. på baggrund af observationer i klasselokalet.   


Modul 6: Kommunikation

Du får viden om kommunikation som ledelsesredskab – internt i skolen og eksternt i forhold til skolens brugere, forældre og lokalsamfund.  


Modul 7: Organisation og styring

Du arbejder med, hvordan man agerer som skoleleder i en politisk styret organisation, og hvordan man kan organisere og lede skolens team via distribution.  


Modul 8: Ledelse på tværs af fag og sektorgrænser

Du arbejder med ledelse af den åbne skole, herunder ledelse i tværfaglige netværk og ledelse og samarbejde med andre sektorer.   


Modul 9: Udvikling, forandring og innovation

Du lærer at facilitere og lede forandringsprocesser i forhold til udvikling af skolen som en vigtig aktør i den lokale velfærd.    


Modul 10: Speciale

Du identificerer, reflekterer over og analyserer en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til skoleledelse i en organisatorisk og ledelsesteoretisk skolekontekst. 


 

Vil du vide mere?