Ledelse af dagtilbud på diplomniveau: Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget omkring tre temaer: Lederens udvikling, pædagogisk ledelse som læringsledelse med fokus på mål og resultater, lederen som personaleleder i en læringskultur og lederen som netværksleder.

Vil du vide mere?