Ledelse af dagtilbud på diplomniveau: Moduler

Uddannelsen består i alt af ti moduler: Seks grundmoduler, tre valgmoduler og et speciale (i alt 60 ECTS). 

Den samlede uddannelse tager i alt 3½ år, og det er også muligt at rekvirere enkeltstående moduler, f.eks. hvis I har ledere, der allerede er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. 

Nedenfor kan du læse mere om diplomuddannelsens moduler.


Modul 1: Fagprofessionel ledelse af dagtilbud

Du får såvel teoretisk som praktisk viden om og forståelse for de særlige vilkår og rammer, der er for ledelse af dagtilbud i sammenhæng med den aktuelle udvikling af velfærdspolitikker og kommunens strategier.  


Modul 2: Det personlige lederskab

Du arbejder med dit personlige lederskab, der også sættes i relation til arbejdet i dit ledelses- og medarbejderteam.  


Modul 3: Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere

Du arbejder med målstyring, datainformeret ledelse og evaluering. Du udarbejder en handleplan for arbejdet med kerneopgave, vision og mål.  


Modul 4: Personaleledelse

Du arbejder med personaleledelse med særlig vægt på at etablere tillidsskabende relationer samt ledelse af medarbejdernes kompetenceudvikling i professionelle læringsfælleskaber.  


Modul 5: Coaching

Du lærer, hvordan man som leder af dagtilbud giver konstruktiv feedback til personalet, f.eks. på baggrund af praksisobservationer.  


Modul 6: Kommunikation

Du får viden om kommunikation som ledelsesredskab – internt i institutionen og eksternt i forhold til brugere, forældre og lokalsamfund.  


Modul 7: Organisation og styring

Du arbejder med, hvordan man agerer som leder i en politisk styret organisation, og hvordan man kan organisere og lede institutionens team via med- og selvledelse.  


Modul 8: Ledelse på tværs af fag og sektorgrænser

Du arbejder med ledelse med særligt fokus på tværfaglige netværk og ledelse og samarbejde med andre sektorer og institutioner.  


Modul 9: Udvikling, forandring og innovation

Du lærer at facilitere og lede innovations- og forandringsprocesser i forhold til udvikling af dagtilbuddet, som en vigtig aktør i den lokale velfærd.  


Modul 10: Speciale

Du identificerer, reflekterer over og analyserer en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til din ledelse i en organisatorisk og ledelsesteoretisk kontekst.


 

Vil du vide mere?