Målgruppe

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale/selvejende virksomheder og institutioner.

Kursusdatoer
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2021 - juni 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2021 - juni 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2021 - juni 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2021 - juni 2021
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2021 - juni 2021
Videoer
Datoer
COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
januar 2021 - juni 2021
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
maj 2021 - juni 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Den digitalt bevidste medarbejder

Bliv klogere på hvad der kræves som digitalt bevidst medarbejder, så du kan matche de kompetencer din organisation efterspørger om digital adfærd og retmæssige krav ift. Databeskyttelsesforordningen

Vil du forstå, blive mere bevidst om og kende de udfordringer, der kan være i forbindelse med arbejdet med og omkring databeskyttelsesforordningen, og hvordan du kan skabe gode interne forretningsprocesser; også sammen med kollegaer og ledere? Her kan du blive forandringsagent for god etik og adfærd der hvor personfølsomme oplysninger konkret anvendes i din kommunale eller regionale organisation. Der hvor du kan være med til at skabe motivation og bevidsthed for emnerne og deres betydning i implementeringen. Du lærer derfor også om de lovmæssige rammer for databeskyttelsesforordningen, så du kan anvende dem på konkrete problemstillinger.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Digital databeskyttelse
 • Sammenhæng i udviklingstendenser og de lovmæssige rammer
 • Data og personoplysninger i sagsbehandlingen
 • Arbejdet med kommunikation i en datadrevet hverdag

Læringsmål og udbytte

De studerende skal:

 • have grundlæggende viden om de lovgivningsmæssige rammer, målsætninger og standarder, der er for databeskyttelsesforordningen
 • have indsigt i, hvordan digitalisering påvirker anvendelse af personfølsomme oplysninger i en offentlige organisation
 • forstå databeskyttelsesforordningens udfordringer – herunder digital adfærd
 • få indsigt i digitale arbejdsprocesser i egen organisation
 • forstå forandringskommunikation som et værktøj i forbindelse med en forandring som implementering af databeskyttelsesforordningen.

De studerende skal:

 • kunne anvende lovgivningen på konkrete problemstillinger i egen organisation anvende forandringskommunikation i implementeringen af databeskyttelsesforordningen i egen organisation.

De studerende skal:

 • med udgangspunkt i egen arbejdsfunktion, viden og praksis kunne foretage korrekt og professionel sagsbehandling og udvikle egen praksis ud fra en professionel tilgang
 • kunne understøtte en konkret udvikling/forandring i egen organisation
 • mestre at anvende og behandle data inden for databeskyttelses-forordningens rammer
 • forstå og analysere organisatoriske og arbejdsmæssige konsekvenser ved implementeringen af databeskyttelsesforordningen
 • deltage aktivt i rollen som ambassadør og sparringspartner for kolleger og ledelse i forbindelse med forandringsprocesser, som databeskyttelsesforordningen medfører.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er