NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Digital tinglysning – forståelse og ”step by step”

Savner du overblik over tinglysningssystemet, og ville du ønske, at du hurtigere kunne navigere rundt i det?

På dette kursus i digital tinglysning bliver du introduceret til tinglysningssystemet og lærer at indberette og indhente oplysninger om fast ejendom i og fra tingbogen.

På kurset gennemgår vi, hvordan man tinglyser servitutter, laver § 42-påtegning i henhold til planloven, underskriver digitalt og håndterer en fuldmagt.

Kurset tager udgangspunkt i de seneste ændringer i bekendtgørelsen om tinglysning, som blandt andet indebærer, at kravet om GML-filer er udeladt og at ejerlejligheder og bygning på fremmed grund ikke længere skal noteres i Tingbogen.

Kurset består af en række dialogbaserede oplæg illustreret gennem konkrete cases og tilhørende demonstrationer af tinglysningssystemet i praksis. Det giver dig som deltager en god teoretisk forståelse for hvorfor tinglysningssystemet fungerer, som det gør og en praktisk indføring i hvordan du selv kan operere og navigere i tinglysningssystemet.

Undervisere/ Oplægsholdere

Teknisk assistent Nina Artis-Carlsen: Ansat i Geopartner i 15 år, hvor hun primært har beskæftiget sig med forskellige aspekter af matrikulære arbejder og tinglysning. Nina har været med fra starten med den digitale tinglysning i 2009, og kan rådgive om praktiske aspekter i forbindelse med tinglysning/aflysning af relevante dokumenter, eks. deklarationer, skøder, adkomst i henhold til ekspropriation mv. Derfor har Nina også ofte rollen som ”hotline-ekspert” i forhold til kolleger og kunder.

Landinspektør og lektor Bent Hulegaard Jensen: Ansat ved henholdsvis Geopartner og Aalborg Universitet, landinspektøruddannelsen. Undervisningen på Aalborg Universitet knytter sig bl.a. til ejendomsdataområdet og herunder forståelse af tinglysning og det digitale tinglysningssystem. Bent har været involveret i implementering Ejendomsdataprogrammet, hvorved der pt sker omfattende omlægninger af sammenhængene mellem de ejendomsrelaterede datasamlinger, herunder tinglysningen. Bent er desuden medlem af en ”følgegruppe” under Praktiserende Landinspektørers Forening vedr. ”digitale tinglysning”.

Deltagelsesgaranti

Vær med online, hvis COVID-19 hindrer fysisk fremmøde. Læs mere her

Målgruppe

Kommunale sagsbehandler og medarbejdere i målgruppen, der benytter informationer fra Tingbogen eller løser forvaltningsmæssige opgaver i forhold til Tingbogen – eksempelvis tinglysning af servitutter.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  01.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:45
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
01.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:45
Pris: 3.675 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:30
  Ankomst og kaffe
 • 10:00
  Velkomst og generel præsentation af tinglysningssystemet vedr. fast ejendom
 • Indhentning af oplysninger fra tinglysningssystemet
  - bl.a. adgang til henholdsvis akten (bl.a. ældre servitutter) og bilagsbanken.

  Demo: brug af systemet vedr. adgang og indhentning af informationer fra det digitale tinglysningssystem
 • Stiftelse, påtegning og aflysning af servitutter
  Forstå tilstands- og rådighedsservitutter, servituterklæringer ved matrikulære sager, servitutundersøgelser ved lokalplanudarbejdelse, §42-påtegning, krav til dokumentation ved oprettelse af ny servitut mv.

  Demo: oprettelse af ny servitut, herunder proces og gennemgang af de ”roller” den enkelte part/myndighed har i sagen, digital signering mv.
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Det digitale tinglysningssystem og håndtering af panteforhold
  Forståelse af belåning vedrørende fast ejendom, relaksation mv. Emnerne illustreret via konkret cases.

  Demo: håndtering af skøder i det digitale tinglysningssystem
 • 15:15
  Kaffepause
 • 15:30
  Ejendomsdataprogrammet – sammenhæng mellem Tingbogen og Matriklen
  Den fremtidige organisering af ejendomsregistrering i Danmark, herunder registrering af ejerlejligheder og bygning på fremmed grund i Matriklen. Generel opsamling – diskussion af emner i tilknytning til Tingbogen og det digitale tinglysningssystem.

  Demo: Diverse opsamling samt afklaring af evt. specifikke spørgsmål til tinglysningssystemet
 • 16:45
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag