NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Digital Projektledelse

Understøt en høj succesrate i organisationens digitale udviklingsprojekter. Få projekt- og procesperspektiver på uddannelsen i Digital Projektledelse for projektmedarbejdere.

Indhold

Med uddannelsen til digital projektleder får du redskaberne til at forstå din organisation i et forretningsperspektiv og omsætte din viden til en digital kontekst og digitale arbejdsgange, der løfter kvaliteten med udgangspunkt i nye digitale løsninger.

Du bliver klædt på til opgaven med at facilitere udviklings- og implementeringsopgaver på tværs af afdelinger og indtænke forskellige interessenter og hensyn i processen.

Med denne uddannelse får du værktøjer til bedre at indgå i til tider komplekse sammensætninger bl.a.:

Forretnings- og procesforståelse
Du får en faglig værktøjskasse indenfor digital projekt- og procesforståelse, hvor du i krydsfeltet mellem fagligheden og den it-tekniske forståelse, skal kunne oversætte, forstå nye organiseringer, arbejdsgange, roller og ansvar.
Ligeledes lærer du, hvordan du, som facilitator og understøttende del er med til at påvirke denne forandring.

Kommunikation, commitment og implementering
Rigtig mange IT-udviklingsopgaver kalder på forståelse for effekten af tidligere og bredere medarbejderinvolvering, løbende læring og refleksion samt egen og deltageres roller.
Derfor vil kurset have fokus på begrebet synkronisering, som handler om, at sikre sig, at de nye IT-løsninger passer i den nuværende struktur og ikke vil skabe problemer andre steder. Dette vil typisk være en analyseopgave, du som projektmedarbejder har ansvar for, qua din IT-faglige og faglige indsigt.

Projektmodeller og faser
Du får redskaber og indblik i projektmodeller, faser, planlægning, agil vs. klassisk projektledelse, digitale værktøjer til projektstyring, virtuelle teams og lignende. Det giver dig indsigt i de målsætninger, der altid opstilles i et projekt og giver dig samtidig forståelse for de faglige afhængigheder der er, både internt i projektgruppen og eksternt i forhold til den omkringliggende organisation. Især er det vigtigt, at forstå forskellen på den lineære udviklingsproces, hvor man kører der ud af fra punkt A til punkt Z og så den cirkulære driftssituation, hvor man ofte kører i gentagelser.

Roller og ansvar
Dette område er af særskilt vigtighed, da mange projekter er dybt afhængige af projektmedarbejdernes faglige indsigt ift. sammenhænge, teknologi og timing. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne forstår, hvor centrale de er for processen – også på et tidligt tidspunkt. Det er meget vanskeligt for andre faggrupper, at erstatte projektmedarbejdernes faglige indsigt og derfor påhviler der ofte projektmedarbejderen et særskilt ansvar for udviklingen af løsningerne.

Uddannelsen understøtter altså i høj grad en større succesrate i den digitale proces- og produktudvikling.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag