Kursusdatoer
 • COK Herlev
  Lyskær 3 ef, 1. sal
  2730 Herlev

  Afholdes den:
  28. november 2019
  7. januar 2020
  30. januar 2020

  Alle dage kl. 9:00 - 15:30
Datoer
COK Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal
2730 Herlev

Afholdes den:
28. november 2019
7. januar 2020
30. januar 2020

Alle dage kl. 9:00 - 15:30
Pris: 8.895 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.
Tilmeldingsfrist31.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Digital Projektledelse

Projekt- og procesperspektiver på uddannelse for projektmedarbejdere.

Indhold

Med uddannelsen til digital projektleder får du redskaberne til at forstå din organisation i et forretningsperspektiv og omsætte din viden til en digital kontekst og digitale arbejdsgange, der løfter kvaliteten med udgangspunkt i nye digitale løsninger. Du bliver klædt på til opgaven med at faciliterer udviklings- og implementeringsopgaver på tværs af afdelinger og indtænke forskellige interessenter og hensyn i processen.

Med denne uddannelse får du værktøjer til bedre at indgå i til tider komplekse sammensætninger bl.a.:

Forretnings- og procesforståelse
Du får en faglig værktøjskasse indenfor digital projekt- og procesforståelse, hvor du i krydsfeltet mellem fagligheden og den it-tekniske forståelse, skal kunne oversætte, forstå nye organiseringer, arbejdsgange, roller og ansvar.
Ligeledes lærer du hvorledes, du som facilitator og understøttende del er med til at påvirke denne forandring.

Kommunikation, commitment og implementering
Rigtig mange IT-udviklingsopgaver kalder på forståelse for effekten af tidligere og bredere medarbejderinvolvering, løbende læring og refleksion samt egen og deltagers roller.
Derfor vil kurset have fokus på begrebet synkronisering, som handler om, at sikre sig, at de nye IT-løsninger passer i den nuværende struktur og ikke vil skabe problemer andre steder. Dette vil typisk være en analyseopgave, som projektmedarbejderen har ansvar for, qua den IT faglige og faglige indsigt.

Projektmodeller og faser
Du får redskaber og indblik i projektmodeller, faser, planlægning, agil vs. klassisk projektledelse, digitale værktøjer til projektstyring, virtuelle teams og lign. Når projektmedarbejderen får denne indsigt, vil denne samtidig kunne se de målsætninger, der altid opstilles i et projekt og samtidig forstå de faglige afhængigheder, der både er internt i projektgruppen og eksternt i forhold til den omkringliggende organisation. Især er det vigtigt, at vise forskellen på den lineære udviklingsproces, hvor man kører der ud af fra punkt A til punkt Z og så den cirkulære driftssituation, hvor man ofte kører i gentagelser.

Roller og ansvar
Dette område er af særskilt vigtighed, da mange projekter er dybt afhængige af projektmedarbejderens faglige indsigt ift. sammenhænge, teknologi og timing. Derfor skal medarbejderen forstå, hvo central vedkommende er for processen – også på et tidligt tidspunkt. Det er meget vanskeligt for andre faggrupper, at erstatte projektmedarbejderens faglige indsigt og derfor påhviler der ofte projektmedarbejderen et særskilt ansvar for udviklingen af løsningerne.

Uddannelsen understøtter derfor i højere grad succesraten ved digitale proces- og produktudvikling.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er