NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Digital transformation og teknologiforståelse

Praksisnær teknologiforståelse til at understøtte velfærdsudviklingen og det digitale mindset, samt styrke det tværfaglige samarbejde.

Indhold

Komponent udbyder Digital Transformation og teknologiforståelse, som bygger på en række værktøjer og principper for, hvad det vil sige at være digitalt udviklingsorienteret, og hvordan digitale kompetencer udvikles.

Gennem forløbet får du:

 • Forståelse for og introduktion til det digitale mindset i praksis
 • Forståelse for og kompetencer til at understøtte etableringen af tværfaglige teams og partnerskaber ved agil, transformativ og aktionsbaseret digital læring
 • Fokus på udefra-ind perspektivet, borger- og brugerdrevet oplevelse og understøttelsen af dette
 • Tilpassede styringsformer og forståelse for samspillet med den digitale tilstand
 • Insigt i digital modenhed i individuelt og organisatorisk perspektiv, og samspillet med de teknologiske muligheder i din egen organisation
 • Løbende understøttelse af emnerne med cases og inspirationer

Efter endt forløb kan du:

 • Navigere og bidrage i en digital virkelighed med en stor portefølje af teknologiske løsninger
 • Aktivt bidrage til din virksomheds digitale transformation
 • Vurdere og udvælge teorier og modeller om velfærdsteknologi og forandringsprocesser, set i forhold til anvendt praksis i egen organisation
 • Formidle digitaliseringens velfærdsteknologiske og forandringsmæssige problemstillinger til kollegaer, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere
 • Anvende metoder, værktøjer og processer inden for nyere udviklingsmetoder som servicedesign, Design Thinking og samskabelse

Komponent er optaget af at formidle forståelse for sammenspillet mellem anvendelse og praksisnær teknologiforståelse. Forløbet giver dig en øget forståelse for og værktøjer til at navigere i, hvad den digitale transformation og aktuelle teknologier skaber af forandringer og giver af nye muligheder – og udfordringer for organisationen.

På forløbet får du en vekselvirkning mellem selv at afprøve en række teknologier i det etablerede teknologilaboratorie og sammenkoble dette til din egen praksis. Desuden vil du via Komponent Online få en række supplerende metodisk og teoretisk materiale, som til sammen danner en brugbar værktøjskasse. Denne værktøjskasse består af forskellige anbefalinger, arbejdsmetoder og analyseværktøjer, som kan anvendes i dit daglige arbejde med at understøtte organisationens tværfaglige sammenhængskraft og teknologiunderstøttende aktiviteter til gavn for borgeren.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere der arbejder med udvikling og implementering af nye digitale løsninger og services.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag