Målgruppe

Ledere og medarbejdere der arbejder med udvikling og implementering af nye digitale løsninger og services.

Det er muligt at deltage individuelt eller sammen med kolleger. Vi anbefaler som udgangspunkt, at flere fra samme organisation deltager, da dette giver det bedste udgangspunkt for at arbejde med det lærte hjemme i egen organisation.

Kursusdatoer
 • COK Herlev
  Lyskær 3 ef, 1. sal
  2730 Herlev

  Den 22. - 23. januar 2020
  Den 04. - 05. marts 2020

  Alle dage kl. 9.00 - 15.30
 • COK Aarhus
  Hedeager 5, 1. sal
  8200 Aarhus N

  Den 09. - 10. marts.2020
  Den 25. - 26. marts 2020

  Alle dage kl. 9.00 - 15.30
Datoer
COK Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal
2730 Herlev

Den 22. - 23. januar 2020
Den 04. - 05. marts 2020

Alle dage kl. 9.00 - 15.30
Pris: 14.750 kr.
Alle priser er ekskl. moms og dækker undervisere, materialer og forplejning. Tilkøb af eksamen på diplomniveau med ECTS-point: Kr. 4.500 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Tilmeldingsfrist20.12.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Digital transformation og teknologiforståelse

Praksisnær teknologiforståelse til at understøtte velfærdsudvikling, digitalt mind-set og styrket tværfagligt samarbejde.

Indhold

COK udbyder Digital Transformation og teknologiforståelse, som bygger på en række værktøjer og principper for, hvad det vil sige at være digital udviklingsorienteret og agere således, og hvordan digitale kompetencer udvikles.

Gennem forløbet får du:

 • Forståelse og introduktion til det digitale mind-set i praksis
 • Forståelse og understøtte etablering af tværfaglige teams og partnerskaber ved agil, transformativ og aktionsbaseret digital læring
 • Fokus på udefra-ind perspektivet og borger og brugerdrevet oplevelse og understøttelse af dette
 • Tilpassede styringsformer og forståelse for samspillet med den digitale tilstand og derved den digitale modenheden i organisationen og individuelt i samspil med de teknologiske muligheder og egen organisation
 • Løbende understøttelse af emnerne med cases og inspirationer

Efter endt forløb kan du:

 • Navigere og bidrage i en digital virkelighed med en stor portefølje af teknologiske løsninger
 • Aktivt bidrage til din virksomheds digitale transformation
 • Vurdere og udvælge teorier og modeller om velfærdsteknologi og forandringsprocesser, set i forhold til anvendt praksis i egen organisation
 • Formidle den velfærdsteknologiske og forandringsmæssige problemstilling til kollegaer, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere
 • Anvende metoder, værktøjer og processer inden for nyere udviklingsmetoder som servicedesign, Design Thinking og samskabelse

COK er optaget af at formidle forståelse for sammenspillet mellem anvendelse og praksisnær teknologiforståelse. Forløbet giver dig en øget forståelse for og værktøjer til at navigere i hvad den digitale transformation og aktuelle teknologier skaber af forandringer og giver af nye muligheder – og udfordringer for organisationen.

På forløbet får du en vekselvirkning mellem selv at afprøve en række teknologier i det etablerede teknologilaboratorie og sammenkoble dette til egen praksis. Desuden vil du via COK Online få en række supplerende metodisk og teoretisk materiale, som til sammen danner en brugbar værktøjskasse. Denne værktøjskasse består af forskellige anbefalinger, arbejdsmetoder og analyseværktøjer, som kan anvendes i dit daglige arbejde med at understøtte organisationens tværfaglige sammenhængskraft og teknologiunderstøttende aktiviteter til gavn for borgeren.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er