Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige organisationer som arbejder eller forventer at skulle arbejde med projektledelse.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N

  23.03.2020 - 24.03.2020
  14.04.2020 - 15.04.2020
  04.05.2020 - 05.05.2020
  17.06.2020 - 18.06.2020
  Undervisning hver dag kl. 8:30-16:00
  Modulerne er uden overnatning.

  Eksamen (tilkøb):
  Vejledning: 25.06.2020
  Eksamen: 24.08. - 25.08.2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg

  29.04.2020 + 01.05.2020
  10.06.2020 - 11.06.2020
  12.08.2020 - 13.08.2020
  09.09.2020 - 10.09.2020
  Undervisning hver dag kl. 8:30-16:00
  Modulerne er uden overnatning.

  Eksamen (tilkøb):
  Vejledning: 17.09.2020
  Eksamen: 28.10.2020
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev

  26.08.2020 - 27.08.2020 kl. 16:00
  21.09.2020 - 22.09.2020 kl. 16:00
  21.10.2020 - 22.10.2020 kl. 16:00
  11.11.2020 - 12.11.2020 kl. 16:00
  Modulerne er uden overnatning.

  Eksamen (tilkøb):
  Vejledning: 18.11. - 19.11.2020 (en af dagene
  Eksamen: 17.12. - 18.12.2020 (en af dagene)
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N

23.03.2020 - 24.03.2020
14.04.2020 - 15.04.2020
04.05.2020 - 05.05.2020
17.06.2020 - 18.06.2020
Undervisning hver dag kl. 8:30-16:00
Modulerne er uden overnatning.

Eksamen (tilkøb):
Vejledning: 25.06.2020
Eksamen: 24.08. - 25.08.2020
Pris: 25.850 kr.
Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart. Prisen bliver 21.350 kr. Hvis I deltager to eller tre fra samme kommune, får hver deltager 10 % rabat. Prisen for den enkelte deltager fra kommunen bliver 23.265 kr. Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat. Prisen bliver 19.215 kr. Hvis du har deltaget på Projektlederens værktøjskasse kan du få merit for modul 2 - og dermed rabat på kr. 5.850. Kontakt os for tilbud, hvis I er en gruppe fra kommunen, der vil tilmelde jer uddannelsen. Pris er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, forplejning på modulerne (eksternater) og undervisningsmaterialer, dog skal du selv købe bøgerne ”Power i projekter og portefølje” af Johan Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup og "Systemisk projektledelse" af Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard. Tilkøb af eksamen med ECTS-point: Prisen for eksamen er 4.500 kr. ekskl. moms pr. deltager. Prisen omfatter udgifter til censor, vejledningsdag/skriveværksted og eksamen.
Tilmeldingsfrist28.02.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Formål

 • At give deltagerne en teoretisk og praktisk forståelse for at gennemføre effektive og værdiskabende projekter i offentlige organisationer
 • At præsentere og træne en lang række metoder og redskaber som sætter deltagerne i stand til at planlægge, lede og fordele arbejdet i projekter

Organisationens udbytte

 • En høj gennemførelsesrate af projekter som skaber værdi for organisationen/brugerne
 • En høj medarbejdertilfredshed gennem løbende inddragelse i re-orienteringen af projektets mål og leverancer
 • En projektleder som er i stand til at navigere hensigtsmæssig i høj organisatorisk og politisk kompleksitet og med høj usikkerhed

Deltagerens udbytte

 • En professionalisering af dine kompetencer indenfor projektarbejdet
 • Træning i teorier og metoder til at analysere, planlægge, styre og evaluere projekter i en foranderlig og kompleks virkelighed
 • Træning i agil projektforståelse for at sikre projektets fremdrift og ledelse af projektets mange interessenter
 • Forståelse for at tænke implementering og drift ind fra start og løbende i projektet
 • Opbygning af resultatskabende projekter gennem en styrkelse af relationen til projektejer/styregruppe
 • En mestring af forskellige projektledelsesroller og evnen til at skifte mellem dem
 • En evne til at skabe optimalt velfungerende projektteam

Form
Den offentlige projektlederuddannelse® er på 4 x 2 dage og opbygget omkring et solidt teoretisk fundament.
Uddannelsen kobler sig tæt til deltagernes egen praksis, men du vil blive udfordret på egen vanetænkning og praksis og opbygge netværk med kolleger fra andre organisationer gennem engagerede samtaler og samarbejde i læringsgrupper.

Se, hvordan modulerne er bygget op i fanen "filer og links".
Hvis du har deltaget på Projektlederens værktøjskasse kan du få merit for modul 2 - og dermed rabat på din deltagelse på dette forløb.

Materiale: Der gøres opmærksom på, at der på denne uddannelse er en egenbetaling til hjemkøb af bogen: "Systemisk projektledelse" af Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard.

Tilkøb af kompetencegivende eksamen
Der er mulighed for tilkøbe DOL-eksamen med ECTS-point.
Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Tilkøbet af eksamen giver dig mulighed for at søge Kompetencefonden om støtte.

Læs mere om DOL-eksamen under fanen "Filer og links".

Tidligere deltagere udtaler
"Højt fagligt niveau"
"Jeg har lært meget, som jeg kan drage nytte af i min dagligdag"
"Underviseren var meget kompetent. Han havde hurtigt et eksempel fra "den virkelige verden", hvis der var spørgsmål"
"Meget let at omsætte det faglige input, til egne projekter på arbejdspladsen"

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent Maja Hjorth Just, COK
Chefkonsulent Lasse Karlberg, COK
Chefkonsulent Mikkel Kaels, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er