Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige organisationer som arbejder eller forventer at skulle arbejde med projektledelse.

Husk, at du kan søge midler via Den Kommunale, Den Regionale eller Den Statslige Kompetencefond.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev

  25.08.2020 - 26.08.2020 kl. 16:00
  21.09.2020 - 22.09.2020 kl. 16:00
  21.10.2020 - 22.10.2020 kl. 16:00
  11.11.2020 - 12.11.2020 kl. 16:00
  Modulerne er uden overnatning.

  Eksamen (tilkøb):
  Vejledning: 19.11.2020
  Eksamen: 17.12. - 18.12.2020 (en af dagene)
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N

  07.09.2020 kl. 08:30 - 08.09.2020 kl. 16:00
  21.09.2020 kl. 08:30 - 22.09.2020 kl. 16:00
  03.11.2020 kl. 08:30 - 04.11.2020 kl. 16:00
  16.11.2020 kl. 08:30 - 17.11.2020 kl. 16:00
  Modulerne er uden overnatning.

  Eksamen (tilkøb):
  Vejdning: 24.11.2020
  Eksamen: 14.12. - 15.12.2020 (en af dagene)
 • Online
  02.11.2020 kl. 09:00 - 03.11.2020 kl. 16:00
  01.12.2020 kl. 09:00 - 02.12.2020 kl. 16:00
  04.01.2021 kl. 09:00 - 05.01.2021 kl. 16:00
  01.02.2021 kl. 09:00 - 02.02.2021 kl. 16:00

  Eksamen (tilkøb):
  Vejledning: 04.02.2021
  Eksamen: 01.03. - 02.03.2021 (en af dagene)
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg

  09.11.2020 kl. 08:30 - 10.11.2020 kl. 16:00
  07.12.2020 kl. 08:30 - 08.12.2020 kl. 16:00
  14.01.2021 kl. 08:30 - 15.01.2021 kl. 16:00
  11.02.2021 kl. 08:30 - 12.02.2021 kl. 16:00
  Modulerne er uden overnatning.

  Eksamen (tilkøb):
  Vejledning: 04.03.2021
  Eksamen: 15.04. - 16.04.2021 (en af dagene)
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev

25.08.2020 - 26.08.2020 kl. 16:00
21.09.2020 - 22.09.2020 kl. 16:00
21.10.2020 - 22.10.2020 kl. 16:00
11.11.2020 - 12.11.2020 kl. 16:00
Modulerne er uden overnatning.

Eksamen (tilkøb):
Vejledning: 19.11.2020
Eksamen: 17.12. - 18.12.2020 (en af dagene)
Pris: 25.850 kr.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer samt ophold og forplejning (dog ikke på online-forløb, hvorfor de også er billigere end forløb, der afholdes med fysisk fremmøde).
Du skal selv købe grundbøgerne inden uddannelsesstart, se teksten til højre.
Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Rabatmuligheder:
Der er mulighed for både early bird-rabat (4.500 kr.) og tag en kollega med-rabat (10 %). Læs nærmere i teksten til venstre.

Tilkøb af eksamen med ECTS-point:
Prisen for eksamen er 4.500 kr. ekskl. moms pr. deltager. Prisen omfatter udgifter til censor, vejledning og eksamen.

Tilmeldingsfrist27.07.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Formål

 • At give deltagerne en teoretisk og praktisk forståelse for at gennemføre effektive og værdiskabende projekter i offentlige organisationer
 • At præsentere og træne en lang række metoder og redskaber som sætter deltagerne i stand til at planlægge, lede og fordele arbejdet i projekter

Organisationens udbytte

 • En høj gennemførelsesrate af projekter som skaber værdi for organisationen/brugerne
 • En høj medarbejdertilfredshed gennem løbende inddragelse i re-orienteringen af projektets mål og leverancer
 • En projektleder som er i stand til at navigere hensigtsmæssig i høj organisatorisk og politisk kompleksitet og med høj usikkerhed

Deltagerens udbytte

 • En professionalisering af dine kompetencer indenfor projektarbejdet
 • Træning i teorier og metoder til at analysere, planlægge, styre og evaluere projekter i en foranderlig og kompleks virkelighed
 • Træning i agil projektforståelse for at sikre projektets fremdrift og ledelse af projektets mange interessenter
 • Forståelse for at tænke implementering og drift ind fra start og løbende i projektet
 • Opbygning af resultatskabende projekter gennem en styrkelse af relationen til projektejer/styregruppe
 • En mestring af forskellige projektledelsesroller og evnen til at skifte mellem dem
 • En evne til at skabe optimalt velfungerende projektteam

Form
Den offentlige projektlederuddannelse® er på 4 x 2 dage og opbygget omkring et solidt teoretisk fundament.
Uddannelsen kobler sig tæt til deltagernes egen praksis, men du vil blive udfordret på egen vanetænkning og praksis og opbygge netværk med kolleger fra andre organisationer gennem engagerede samtaler og samarbejde i læringsgrupper.

Se, hvordan modulerne er bygget op i fanen "filer og links".

Grundbøgerne er ”Power i projekter og portefølje” af Johan Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup og "Systemisk projektledelse" af Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard.
Der gøres opmærksom på, at du selv skal købe bøgerne inden uddannelsesstart.

Den Offentlige Projektlederuddannelse findes i både en version med undervisning online og en version med fremmøde på vores lokationer.
Indhold, kvalitet og læring er identisk på de to forskellige forløb, men prisen er lidt billigere online, da du naturligvis ikke betaler for forplejning.

Rabatmuligheder
Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart.
Hvis I deltager to eller tre fra samme kommune på et hold, får hver deltager 10 % rabat.
Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat.
Kontakt os for tilbud, hvis I er en gruppe fra kommunen, der vil tilmelde jer uddannelsen.

Tilkøb af kompetencegivende eksamen
Der er mulighed for tilkøbe DOL-eksamen med ECTS-point.
Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Husk, at tilkøb af eksamen giver dig mulighed for at søge midler via den kommunale, den regionale eller Den Statslige Kompetencefond. Læs mere om midler fra kompetencefondene >>
Læs mere om DOL-eksamen under fanen "Filer og links".

Tidligere deltagere udtaler
"Højt fagligt niveau"
"Jeg har lært meget, som jeg kan drage nytte af i min dagligdag"
"Underviseren var meget kompetent. Han havde hurtigt et eksempel fra "den virkelige verden", hvis der var spørgsmål"
"Meget let at omsætte det faglige input, til egne projekter på arbejdspladsen"

Har du fået mod på mere kompetenceudvikling i forhold til projektledelse?
Næste skridt kan være, at du efter Den Offentlige Projektlederuddannelse deltager på Den strategiske projektleder - i spændingsfeltet imellem en formel defineret rolle og en uformel forhandlet position.

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent Mikkel Kaels, COK eller chefkonsulent Lasse Karlberg, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er