NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Datainformeret styring

Arbejder du med data, analyser og ledelsesinformation, og ønsker du ny inspiration og nye værktøjer i dit arbejde? Eller er du bare nysgerrig på emnet, så deltag på dette kursus.

Indhold

Kommunerne får i denne tid stadig større opmærksomhed på den styringsmæssige værdi af data, analyser og ledelsesinformation. Parallelt hermed er der et stigende behov for, at medarbejdere og ledere får sikker viden om, hvor de gode data findes, hvordan de rå data omsættes til værdifulde indsigter, hvordan analyser får størst værdi, samt hvordan god ledelsesinformation systematiseres, produceres og formidles.

På kurset får du blandt andet svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad dækker begreberne datainformeret styring og benchmarking over?
 • Hvad kendetegner god dataanalyse? Generelle principper og konkrete eksempler.
 • Hvad er potentialerne og faldgruberne ved benchmarking? Hvilke varianter findes der?
 • Hvilke datakilder kan anvendes til kommunal benchmarking? Og hvordan bruger du dem rent praktisk?
 • Hvilke værktøjer kan anvendes i data- og analysearbejdet? Og hvordan kan data strukteres på en hensigtsmæssig måde?
 • Hvordan kan registerdata på individniveau omsættes til relevant økonomisk styringsinformation? Socialøkonomisk demografiregulering og budgetfordeling samt analyser af visitationspraksis
 • Hvad dækker modeordene machine learning og artificial intelligence over? Og hvilke potentialer kan der ligge i anvendelsen af de nye teknologier i den kommunale styring?
 • Hvordan formidler du bedst dataindsigter til forskellige interessenter (politikere, direktører, ledere, sagsbehandlere)?

Udbytte:
Efter deltagelse på 2 dages-kurset er deltageren blevet i stand til at strukturere større datasæt, undgå faldgruberne i dataanalyse samt formidle styringsinformation til forskellige målgrupper. Deltageren har endvidere fået indsigt i AI og Machine Learning, samt hvad avancerede analyser af individdata kan anvendes til i de kommunale beslutningsprocesser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Peter Holdt-Olesen har gennem snart 20 år specialiseret sig i data- og styringsanalyser af den kommunale sektor. Han kombinerer praktisk erfaring fra det kommunale maskinrum med ledelseserfaring fra de uafhængige analyse- og forskningsinstitutter KREVI, KORA og VIVE. Sammen med Anne Line Jordan og Bo Panduro har Peter for nylig startet eget analysefirma, Index100, der producerer avanceret styringsinformation til beslutningstagere på alle niveauer i den kommunale verden og rådgiver om kommunal (økonomi)styring.

Bo Panduro har arbejdet med kommunal styring siden 1995. Han er ekspert i kommunale nøgletal og styringsanalyser med en økonomisk vinkel og har gennem årene opbygget en dyb indsigt i alle de kommunale udgiftsområder. Han har 10 års erfaring fra konsulent- og lederstillinger i kommunale økonomiforvaltninger, hvilket har givet ham omfattende viden om det kommunale maskinrum. Efterfølgende har Bo hjulpet mere end 60 forskellige kommuner i rollen som ekstern konsulent. Han har været ansat i såvel private konsulenthuse som de statslige analyse- og forskningsinstitutter KREVI, KORA og VIVE.

Anne Line Jordan er specialist i at bearbejde og analysere kommunale data. Hendes metodiske værktøjskasse er fyldt med avancerede redskaber, og hun har stor erfaring med at koge komplekse data ned til overskuelige indsigter. Før opstarten af Index100 arbejdede Anne Line i KREVI, KORA og VIVE, hvor hun blandt andet var projektleder for ECO nøgletal. Her opbyggede hun et indgående kendskab til alle væsentlige datakilder på det kommunale område.

Målgruppe

Kurset henvender sig til kommunale økonomi- og udviklingskonsulenter, samt mellemledere, som beskæftiger sig med dataanalyse og benchmarking i det daglige, eller som skal i gang med at bidrage til et øget kommunalt fokus på datainformeret ledelse og styring.

Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Datainformeret styring
  07.12.2021 kl. 09:30 - 08.12.2021 kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Datainformeret styring
07.12.2021 kl. 09:30 - 08.12.2021 kl. 16:00
Pris: 7.200 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist25.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:30
  Ankomst og morgenmad
 • 10:00
  Program og deltagerpræsentation
 • 10:45
  Dataindsigter og styring
 • 11:15
  Formidling af dataindsigter
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Dataanalyse
 • 13:30
  Øvelse 1 Dataanalyse og formidling
 • 14:45
  Pause
 • 15:15
  Opsamling på Øvelse 1
 • 16:00
  Eksternt oplæg: Kit Borup
 • 17:30
  Pause
 • 18:30
  Middag
Dag 2
 • 09:00
  Muligheder for avancerede styringsindsigter via Danmarks Statistiks forskermaskine
 • 10:30
  Pause
 • 10:45
  Artificial Intelligence og Machine Learning
 • 11:30
  Frokost
 • 12:30
  Når dataindsigter sættes i produktion. Øvelse 2 Datamodeller
 • 14:30
  Pause
 • 14:45
  Opsamling på Øvelse 2
 • 15:30
  Opsamling og evaluering
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag