NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Datainformeret ledelse - til gavn for elevernes læring og trivsel

Ønsker du viden om hvordan datainformeret ledelse generelt kan styrke dit lederskab og konkret gennem arbejdet med skolens kvalitetsrapport så kom med på dette en-dags kursus.

”Ledelsen må have sans, for hvad data er, hvad data viser..OG(!)..hvad data gør, og hvordan ledelse med brug af data har effekter, der så igen må ledes på”
(Kilde: Staunæs, D. (2021), Datasans. Etisk skole- og uddannelsesledelse med data)

At arbejde datainformeret som leder på skoleområdet er ikke noget nyt. Siden skolereformen i 2006 har alle kommuner bl.a. skullet udarbejde en kvalitetsrapport på basis af konkrete data om kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau og trivsel. Kvalitetsrapporten er dels et politisk og forvaltningsmæssigt styringsdokument dels et dokument, der kan understøtte en dialog mellem forvaltning/den enkelte skole og på den enkelte skole.

Siden den seneste skolereform i 2014 er data fra forskning og praksis blevet et pædagogisk begreb og greb, som skal understøtte og kvalificere, at alle medarbejderes professionelle dømmekraft og beslutninger i forhold til den undervisning og pædagogisk praksis ikke “kun” baserer sig på synsninger og egne erfaringer. Data skal være et element i det professionelle samarbejde, der kan understøtte en systematisk refleksion af udvikling og forbedring af den pædagogiske praksis.

Data er altså noget som findes og produceres i alle afskygninger og størrelser på nationalt, kommunalt og lokalt plan.

Måden hvorpå, vi taler om og arbejder datainformeret har altså udviklet sig og det medfører ligeledes en kalden på andre og nye kompetencer hos dig som leder og hos dine medarbejdere.

Indhold på dagen

 • Du får indblik i og viden om, hvad det vil sige at lede datainformeret generelt, hvor vi bl.a. kigger nærmere på begreberne dataliteracy og datasans. Dette som udgangspunkt i at reflektere det ind i din egen ledelsespraksis og hvad det betyder for dine egne ledelseshandlinger
 • Du får viden om, hvordan du som leder på en skole kan forstå og arbejde datainformeret med udgangspunkt i kvalitetsrapporten

Pris

Tilmeld 2 fra samme kommune og opnå 10% rabat.

Undervisere/ Oplægsholdere

Heidi Bødker Gantzel: Som specialkonsulent i Komponent arbejder Heidi primært med styring og effektivisering på tværs af de store velfærdsområder - for eksempel udvikling af styringskoncepter, -processer og -redskaber. Hun er specialist i at bearbejde og analysere kommunale data og har en bred erfaring i at formidle og omsætte komplekse data til styringsredskaber og ny viden.

Marie Engstrøm Graversen: Marie er konsulent i Komponent med særligt fokus på data og hvordan data kan omsættes og bruges til at understøtte styring og faglig udvikling. Dette indbefatter særligt at hjælpe med at meningsgøre og udvikle nøgletal, der kan styrke den faglige praksis på velfærdsområdet og som samtidigt kan understøtte den økonomiske og strategiske styring heraf.

Lisbeth Tarp Mouritzen: Lisbeth er chefkonsulent i Komponent med særligt fokus på ledelse på Skole- og dagtilbudsområdet. Hun hjælper kommuner, skoler og andre institutioner med at designe kompetenceforløb, der understøtter dem i at realisere forandringer og forbedre deres praksis bl.a. med fokus på, hvordan ledelse med og på data kan være en løftestang for dette.

Målgruppe

Ledere i folkeskolen og på 10-klassesskoler.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter
  Skovsvinget 25
  5500 Middelfart

  Den 03.02.2022
  Kl. 09:30 - 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Den 03.02.2022
Kl. 09:30 - 16:00
Pris: 2.995 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer samt forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist17.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag