COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Datainformeret læringsledelse: Se barnet bag tallet

Hvis folkeskolen skal blive bedre, har vi brug for mere viden. Den viden kan data give os. Så simpelt er det for Thomas Nordahl. Han er professor i praksisnær læring ved Høgskolen i Hedmark i Norge og rådgiver såvel norske som danske skoler i brugen af data som grundlag for udvikling af den pædagogiske praksis.

”Hvis folkeskolen skal blive bedre, er det en forudsætning, at vi har større viden, end vi har i dag. Vi har i alt for høj grad baseret vores handlinger på, hvad vi mener og synes, og i alt for lav grad på data om, hvor vi er gode og mindre gode”, siger Thomas Nordahl.

Data bør anvendes af alle i og omkring folkeskolen, men ifølge Thomas Nordahl stiller brugen af data særlige krav til skoleledelsen:

”Skolelederne skal gå forrest og vise, at de har kompetencer, engagement og interesse for brug af data. De skal bidrage til, at lærerne får de kompetencer, der er nødvendige for at bruge data på den rette måde. Vi kan ikke forvente, at lærerne gør dette alene, for der er tale om afgørende nye kompetencer. Skolelederne skal med andre ord skabe en kultur for at bruge data på en hensigtsmæssig måde”, fortæller Thomas Nordahl.

I november 2016 gennemførte COK sammen med Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen en analyse af skoleledelsernes udfordringer og kompetencebehov. Her vurderede 1.130 respondenter fra 69 kommuner da også, at datainformeret ledelse er blandt de ledelsesområder, skolelederne er mest udfordrede på (se hele analysen på cok.dk/skole).

Ifølge Thomas Nordahl handler det især om at sikre, at skoleledelsen såvel som medarbejderne formår at tage data alvorligt og har kompetencer til at forstå, hvad skolens data egentlig er et udtryk for. Derfor giver han tre gode råd, som skoleledelsen kan tage med sig, når de arbejder med at omsætte data til pædagogisk praksis.

1. Stol på din data

”Når vi tager udgangspunkt i data, må vi først og fremmest stole på, at data fortæller os noget vigtigt. Vi har en tendens til at mistro data og kommer ofte til at kritisere selve undersøgelsen i stedet for at diskutere resultaterne. Men vi bliver nødt til at stole på, at data fortæller os noget om, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Det gælder, uanset om vi har gode eller mindre gode resultater. Skoler med gode resultater skal også forstå, hvorfor resultaterne er gode, og gøre mere af det.”

2. Brug data til at skabe forandringer

Ifølge Thomas Nordahl er det lige så vigtigt, at man forstår, hvad data er et udtryk for. For data har ingen værdi i sig selv – først når vi bruger det til at skabe forandringer, giver det værdi for folkeskolen.

”Vi ser desværre ofte, at skoler med gode resultater et år har dårligere resultater året efter. De lærer ikke af resultaterne”, fortæller Thomas Nordahl. Han understreger dog, at skoleledelserne er blevet dygtigere til at bruge data som grundlag for forandringer og nævner et eksempel fra en norsk folkeskole:

”En skole i Oslo lavede en analyse af de årlige resultater af nationale tests. Overordnet set var resultaterne dårlige, men hvert tredje år var de gode. En gennemgang af praksis viste, at især to lærere havde ansvaret for undervisningen netop disse år. Disse to lærere blev derfor sat i spidsen for videndeling og udvikling af læreplaner, som alle lærere følger. I dag er de en af de bedste skoler i Norge – hvert år.”

3. Sæt ansigt på din data

I eksemplet ovenfor formåede skolen at se bag tallene og skabe bedre læring. Og Thomas Nordahls tredje råd er da også at se menneskene bag tallene:

”Jeg bruger ofte udtrykket ’sæt ansigt på dine data’. Du skal tænke på data som et udtryk for ansigter; for hvert enkelt barn og hver enkelt lærer. Vi skal være i stand til at se dem i tallene. Når vi i f.eks. trivselsundersøgelser ser, at børn er blevet udsat for mobning, er det ikke bare statistik. Vi skal forstå, at det er et barn, der bliver mobbet. Der er altså en opgave, vi skal løse. Data og statistik er en målbar værdi, men det er i høj grad også et udtryk for et symptom, vi skal arbejde med. Vi skal blive bedre til at forstå og bruge data på den måde.”