NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Databearbejdning og controlling

Tag hul på lægesekretærens fremtid med dette modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Overordnet er modulet målrettet nogle af de fremtidige arbejdsfunktioner, som lægesekretærerne kan bidrage til, selvstændigt varetage eller måske allerede varetager en del af.

Du lærer at understøtte arbejdet med god registrerings- og kodningspraksis i afdelingen, så du kan monitorere, finde fejl, håndtere dem og sørge for at der bliver handlet på de fundne fejl.
Du kan understøtte den økonomiske- og kapacitetsmæssige styring i afdelingen
Du kan udarbejde, kvalitetssikre og præsentere ledelsesinformation på en måde, så der kan træffes beslutninger og handles ud fra informationen, bl.a. i det løbende forbedringsarbejde.
Du kender grundlaget for udrednings- og behandlingsret og pakkeforløb, og du kan bidrage til at forbedre og sikre effektive patientforløb.

Indhold

Datakvalitet:

 • Tidstro registrering
 • Registreringspraksis
 • Datakomplethed
 • Fejlfinding

Driftsstyring:

 • Budgetopfølgning
 • Prioritering af personaleressourcer
 • Kapacitetsudnyttelse

Bearbejdning og formidling af data:

 • Hvor findes data?
 • Brugbarheden af data
 • Formidling af data

Patientforløb - opfølgning og optimering:

 • Pakkeforløb
 • Udrednings- og behandlingsgarantier
 • Tværsektorielle indikatorer
 • Orientering om venteinfo

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • kende principperne for kvalitetssikring af data
 • have viden til at kunne indgå i dialog og bidrage til forbedringer i forbindelse med indhentning og anvendelse af data
 • kende principperne for budgetopfølgning
 • kunne forstå de økonomiske konsekvenser af anvendt personaletid, herunder normperioder for afregning af arbejdstid og betaling for overarbejde
 • have kendskab til datakilderne bag ledelsesinformationssystemerne kende grundlaget for udarbejdelse af patientforløb
 • forstå lovgrundlaget og registreringsvejledningen for udrednings- og behandlingsgarantier.

De studerende skal

 • kunne anvende principperne for tidstro registrering og datakomplethed
 • kunne vurdere datas komplethed i forhold til registrering, fejlfinding og anvendelse
 • kunne forstå, hvilke konsekvenser ændringer i dataopsamling og arbejdsgange har for datakvalitet og dataanvendelse
 • kunne anvende lovgrundlaget for brug af patientdata
 • kunne anvende Sundhedsdatastyrelsens DRG- værktøjer og andre værktøjer
 • kunne læse, anvende og følge op på et afdelingsbudget
 • kunne forstå de kliniske arbejdsgange og organisering, samt den tilknyttede økonomi, så de kan indgå aktivt i processer om bedre kapacitetsudnyttelse på den enkelte afdeling og mellem afdelinger
 • kunne udarbejde, anvende og formidle målrettede dataudtræk til driftsoptimering og forbedrede patientforløb
 • kunne analyse og vurdere problemstillinger inden for patientforløb.

De studerende skal

 • kunne bidrage fagligt til udvikling af registreringspraksis og data- og informationsanvendelse i afdelingen
 • kunne formidle og støtte kollegaerne i den praktiske anvendelse af registreringspraksis
 • kunne finde og anvende relevante data til driftsplanlægning og optimering af patientforløb
 • kunne bidrage til forbedring og optimering af forløb og arbejdsgange i afdelingen
 • kunne målrette drifts- og patientdata, så ledere og kollegaer kan handle på baggrund heraf.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk administrative medarbejdere.

Kursusdatoer
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  16.08.2021 kl. 08:00 - 17.12.2021 kl. 14:45
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  03.11.2021 kl. 09:00 - 05.11.2021 kl. 09:00
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  november 2021 - december 2021
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Undervisning
august 2021 - december 2021
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid.
november 2021 - december 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag