Danskuddannelse: Vigtigt at kommunerne giver det rigtige tilbud

Flere ændringer i danskuddannelsesloven gør det mere kompliceret for kommunerne at give de rigtige tilbud om danskuddannelse. COK-kursus med Birger Mortensen som underviser kaster lys over reglerne, og hvordan de kan udmøntes i praksis.

Med mere end 35 års erfaring med sprogcentre, lovgivning og integration i rygsækken er Birger Mortensen ’the grand old man’, når det kommer til danskuddannelse. Han har selv ledet sprogcentre, han har siddet tæt på lovgivningsprocessen, og så har han i mange år holdt kurser og undervist i lovgivning om integration og danskuddannelse som chefkonsulent i KL.

Nu er Birger Mortensen underviser på COKs kursus om reglerne i danskuddannelsesloven. Et kursus, som ifølge underviseren selv handler om at få reglerne til at virke i den daglige praksis, så kommunerne giver de rigtige tilbud:

”Som medarbejder i en kommune er man en del af en myndighed. Man skal kende reglerne, så borgerne får det, de har ret til at få, og kommunen giver det, de har pligt til at give. Og som ansat i et sprogcenter, skal man selvfølgelig også have styr på reglerne, så man ikke kommer til at vejlede kursisterne forkert”, fortæller Birger Mortensen. Der gælder nemlig forskellige regler alt efter, hvilken målgruppe der er tale om.

”Der er kommet ændringer i lovgivningen, fordi der fra politisk side har været et ønske om, at danskuddannelserne skal være mere erhvervsrettede og i højere grad understøtte den beskæftigelsesrettede indsats. Det gælder især nyankomne flygtninge og familiesammenførte, hvor danskuddannelsen indgår som en del af integrationsprogrammet.

Men herudover er der også indført ændringer i form af depositum, brugerbetaling og klippekort for de udlændinge, der er kommet hertil som udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, arbejdstagere fra EU, internationale studerende m.v. Det rejser en lang række spørgsmål, f.eks. fra hvornår og i hvor lang tid har de forskellige kursister ret til danskuddannelse? Hvilke regler gælder for betaling? Og hvad gør man, hvis kursisten ønsker at holde pause?”, siger Birger Mortensen og tilføjer, at der desuden er gennemført en betydelig omlægning af finansieringen på området.

Kurset er både introduktion, opdatering og sparring

På grund af de mange ændringer er kurset ifølge Birger Mortensen både relevant som introduktion for nye medarbejdere på området og for erfarne medarbejdere, der har brug for en opdatering på de nye regler og deres konsekvenser for praksis:

”Du lærer, hvad der er rigtigt ud fra lovgivningen. Jeg gennemgår ikke slavisk de enkelte paragraffer fra A-Z, men jeg gør meget ud af at skabe overblik, tydeliggøre intentionerne bag lovreglerne og danskuddannelseslovens samspil med især integrationsloven. Og så slår jeg særligt ned på de felter, hvor der ofte er usikkerhed om, hvordan man skal fortolke reglerne”, fortæller Birger Mortensen og understreger samtidig, at selvom den primære målgruppe er de administrative sagsbehandlere i kommunerne, så vil kurset også være relevant for administrative medarbejdere og vejledere på sprogcentrene.

Kurset handler også om at dele ideer og erfaringer. Ifølge Birger Mortensen sidder der i mange kommuner kun en enkelt eller få medarbejdere på området, så kurset er en oplagt lejlighed til at sparre med kollegaer fra andre kommuner:

”Lovreglerne er kun en del af det. Noget andet er, hvad man gør i praksis. Kurset giver derfor også lejlighed til at drøfte god praksis på området og lære fra hinanden. Jeg er overbevist om, at nogle kommuner har fundet gode måder at løse en del af opgaven på, som andre har glæde af at høre”, fortæller han.  

Det er med vilje, at COKs kursus om reglerne i danskuddannelsesloven ikke kun er tungt juridisk lovstof. Kurset skal hjælpe medarbejderne til at give de rigtige tilbud, og derfor bliver man ifølge Birger Mortensen også nødt til at forholde sig til, hvordan loven spiller ind i praksis:

”Med dette kursus får du noget andet end et foredrag fra ministeriets folk. Jeg går ind i udfordringerne med at forstå lovgivningen og få det til at virke ude i praksis”, afslutter han.

Få styr på reglerne i danskuddannelsesloven

Forstå lovgivningen, så du kan give borgeren det rigtige tilbud. Kursus med fokus på intentionerne bag de seneste lovændringer, og hvordan de kan udmøntes i god praksis.

Se detaljer
Gem som favorit