Temadag om samarbejde med forældre med anden kulturel baggrund

Få viden og redskaber til at skabe inklusion og et godt samarbejde med familier, der er udfordret socialt og kulturelt. Temadag med Røde Kors.

Se detaljer
Gem som favorit

Samarbejde i forældre- og skolebestyrelser

Skab de bedste forudsætninger for arbejdet i forældre- og skolebestyrelser med et lokalt forløb.

Se detaljer
Gem som favorit

Samarbejdet mellem forældre-/skolebestyrelsens formand og institutions-/skolelederen

Som grundlag for konstruktive og visionære drøftelser i bestyrelsen er det vigtigt med et godt samarbejdsklima, fælles intentioner og planlægning af arbejdet.

Se detaljer
Gem som favorit

Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området

Ny uddannelse der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af forandringsproceser – dagtilbud

Få teori og værktøjer, som gør dig i stand til at gå forrest og ledelse forandringsprocesser på både strategisk og operationelt niveau.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af forældresamarbejde i et børneperspektiv

- Hvordan kan man lede forældresamarbejdet som en integreret del af kerneopgaven?

Se detaljer
Gem som favorit

Det personlige lederskab - dagtilbud

Der er store gevinster at hente, når du undersøger og arbejder med dit personlige lederskab: Dine ledelsesopgaver bliver mere gennemskuelige, tilliden fra dine medarbejdere bliver styrket.

Se detaljer
Gem som favorit

Pædagogisk ledelse: Fagprofessionel ledelse af dagtilbud

På modulet får du kompetencer til at praktisere fagprofessionel ledelse opad, udad og nedad i balance med de politiske krav, der stilles til dagtilbudsområdet.

Se detaljer
Gem som favorit