Konference om dagtilbud af høj kvalitet 2019

Praksiskonsulenterne inviterer til konference d. 27 november på Hotel Nyborg Strand.

Høj kvalitet i dagtilbud har stor betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Samtidig ved vi, at kvaliteten øges, når den pædagogiske praksis og ledelse er vidensbaseret. Men hvordan styrker vi videnskulturen og en vidensdrevet udvikling af praksis i de danske dagtilbud? Dette års konference vil sætte fokus på netop det at opsøge, indsamle og omsætte viden og data til udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbud.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage på konferencen. Der er et begrænset antal pladser. Vi bestræber os på, at pladserne går til målgruppen for konferencen, og at landets kommuner er bredt repræsenteret. Du er derfor ikke sikret en plads, når du ansøger om tilmelding.

Efter ansøgningsfristen den 01.10.2019 fordeles pladserne, og du vil få besked om, hvorvidt du har en plads senest fredag den 04.10.2019. Herefter får du mulighed for at tilmelde dig de workshops, du er interesseret i. 
Efter den 01.10.2019.: Du kan skrive dig på venteliste. Dog vil dem, der er på venteliste og som har tilmeldt sig inden ansøgningsfristens udløb, have førsteprioritet på ventelisten.


Målgruppe:
Konferencen henvender sig primært til pædagogiske medarbejdere og ledere samt pædagogiske konsulenter.

Live-streaming
Der vil være mulighed for at se konferencens plenumoplæg live på dagen. Følg med på emu.dk/dagtilbud for nærmere information.