Stærke dagtilbud og en styrket pædagogisk læreplan

Vi understøtter implementeringen af Stærke dagtilbud og en styrket pædagogisk læreplan gennem uddannelser og læringsforløb, der kobler kommunens lokale strategier og indsatser med de lærings- og udviklingsmål, som er beskrevet i regeringens aftale. 

COK udbyder f.eks. to valgmoduler på diplomniveau, som kan afholdes i egen organisation som en del af et lokalt kompetenceløft:

Vi designer og gennemfører også kortere læringsforløb for dagplejere, faglige fyrtårne, pædagogiske ledere og forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter mv. 

Kompetenceudvikling i smørhullet mellem krav og kommune

I COK ved vi, at store kompetenceudviklingsbehov sjældent løses gennem generiske kursustilbud. Jeres kommune har helt sikkert allerede ambitiøse visioner på dagtilbudsområdet, og nye udviklings- og læringstiltag skal passe ind i de allerede eksisterende strategier for kompetenceudvikling og kvalitetsløft samtidig med, at de naturligvis lever op til de krav, der stilles til udmøntning af kompetencemidler.

Som kommunernes egen forening har vi erfaring med at skræddersy udviklings- og kompetenceforløb, der matcher den enkelte kommunes behov. COK kan både understøtte kommunerne i at designe den samlede indsats og gennemføre konkrete kompetenceforløb, der skaber en tæt kobling mellem læringsforløb og diplommoduler i regi af kompetenceudviklingsinitiativet under ‘Stærke dagtilbud’ og kommunens lokale strategier og indsatser.

Kontakt os

I COK har vi sat os godt ind i både aftale og rammer for udmøntning, så vi kan udvikle forløb, der opfylder kravene for tilskud og lever op til pejlemærkerne for både form og indhold. COK lever desuden op til de forpligtelser, regeringen stiller for udbydere af kompetenceforløb, der afholdes med tilskud fra puljen.

COKs erfarne konsulentteam kan hjælpe jer med at: 

  • Finde rundt i krav og regler for kompetence- og læringsforløb
  • Designe et læringsforløb i feltet mellem reformens mål og egne strategier
  • Planlægge undervisningsforløb og understøtte indsatser.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om muligheden for at udvikle et skræddersyet forløb i samarbejde med COK.