NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sessioner

Du får muligheden for at deltage på 2 af de i alt 3 forskellige sessioner:

Session 1: Relationel kapacitet - Sammenhæng i miljø, plan- og klimaindsatsen (afholdes i runde 2)
Organisationer med høj kvalitet i det tværgående samarbejde - den relationelle kapacitet - er mere effektive, har højere faglig kvalitet og fremfor alt skaber de bedre løsninger for borgere og lokalsamfund.
Mellemrum og overgange mellem forskellige lovgivninger og forskellige myndigheder og instanser lykkes kun hvis der er en høj kvalitet i det tværgående samarbejde.  
Kom og hør og arbejd med, hvordan du som leder kan højne kvaliteten af samarbejdet indenfor Teknik og Miljø, så beslutningerne skaber helhed og sammenhæng for lokalsamfund, borgere og øvrige interessenter. 

// Rasmus Rossel, chefkonsulent, COK. Tidligere tilknyttet Joint Action og Mcmann Berg og tidligere adm. dir. i LEAD.  

Session 2: Paradoksledelse i praksis (afholdes i runde 1)
Ledelse har altid handlet om både at kunne træffe beslutninger og handle på dem. Men kravene til ledere og organisationer om at kunne agere i kompleksitet, tvetydighed og modsatrettede behov er i dag større end nogensinde, og mange moderne ledelsesdilemmaer har karakter af paradokser, der trods handlekraft, stille bønner, eder og forbandelser ikke vil gå væk. 
Denne workshop stiller skarpt på ny dansk forskning indenfor paradoksledelse og er en inspirationsworkshop for dig, som vil vide mere om hvordan du udøver både-og ledelse indenfor Teknik og Miljø. 

// Rikke Kristine Nielsen, lektor, Aalborg Universitet. 

Session 4; Ledelse og teaming (afholdes i både runde 1 og runde 2)
Hvorfor får du ikke automatisk gode resultater, når du har sammensat et team af dygtige personer?
Om nogen så må vi i Teknik og Miljø bringe en mangfoldighed af kompetencer og fagligheder i spil for at nå i mål med de komplekse og sammenflettede udfordringer de store politiske dagsordner indenfor velfærd, klima og bæredygtighed stiller til os. 
Men hvordan udvikler vi den sociale kompetence, som hedder Teaming: At kunne spille hinanden gode på tværs af forskelle for at skabe resultater? 
I denne workshop sætter vi fokus på de kompetencer, som ledere har brug for til at optimere teamarbejdsformen – og hvor tidligere tiders forestillinger om ’det ideelle  team”  forlades, og erstattes med fokus på kultur og foranderlighed.
Elisabeth har arbejdet som forsker, underviser og intern ledelseskonsulent før hun i 1995 startede sin egen virksomhed. Tidligere bøger: Samarbejde lokalt og globalt fra 2013, Kulturel Intelligens fra 2007 og Mangfoldighed som virksomhedsstrategi fra 2001.

// Elisabeth Plum, kultursociolog 

(Session 3 er aflyst)