NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Program

Kl. 08.30    Velkomst og rammesætning
 // Martin Nielsen, chefkonsulent, COK


Kl. 08.40    Fremtidens byer og lokalsamfund – bosætningsmønster og trends i livsformer i by og på land; også i et ledelsesperspektiv
Vi har længe tænkt, at det er mennesker, der er den usikre faktor hvis vi skal spå om fremtiden.  Alt det andet - herunder den teknologiske udvikling - har vi haft nogenlunde check. år.

Men så med ét var det ikke den menneskelige faktor men en derimod en virus og en global pandemi, der ændrede hele fremtidsbilledet for hvordan vi arbejder og interagerer med hinanden. 

Jesper Bo Jensens arbejde med fremtiden har fået nye dimensioner når han taler om hvordan vi i fremtiden vil bosætte os, hvordan vi indretter vores arbejdspladser og hvordan vi vil leve vores liv.  

// Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker Center for Fremtidsforskning.
Jesper Bo Jensen har en ph.d. i statskundskab og postdoctorate studier fra Stanford University.


Kl. 09.05    Visionsledelse kræver knofedt og kløgt – om autentisk ledelse, social kapital og værdiledelse 
Den autentiske ledelse med afsæt i stærke, levedygtige værdier har hele vejen igennem flyttet mennesker og dermed også organisationer. Som leder i Teknik og Miljø skal du tage dig selv med på arbejde og få alle dine kolleger til at gøre det samme. Forudsætningen for at opnå de store resultater kommer af en stærkt struktureret, humoristisk og let afkodelig indsats for at opbygge bjerge af social kapital og ikke mindst skabe relationer mellem kollegerne.

// Henrik Lehmann Andersen, Direktør i Nordeafonden og tidligere direktør i Odense ZOO


Kl. 09.30   Kaffepause


Kl. 09.40   Ledelse af stærke medarbejderkulturer
Teknik og Miljøforvaltningerne er kendetegnet ved fagligt dygtige medarbejdere, men også meget stærke faglige kulturer i indbyrdes konkurrence. 

Hvordan leder du de stærke faglige medarbejdere uden at de mister motivation og uden at du mister sammenhængskraft og den værdiskabende effekt for borgere og virksomheder?

// Helle Hein, foredragsholder, forfatter og konsulent 


Kl. 10.10    Kort pause - tjek ind i din session


Kl.10.25    Sessioner  – runde 1: 

Se sessionsbeskrivelser her

Vælg en af sessionerne:

Session 1: Relationel kapacitet - Sammenhæng i miljø, plan- og klimaindsatsen (afholdes i runde 2)
// Rasmus Rossel, chefkonsulent, COK. Tidligere tilknyttet Joint Action og Mcmann Berg og tidligere adm. dir. i LEAD.  

Session 2: Paradoksledelse i praksis (afholdes i runde 1)
// Rikke Kristine Nielsen, lektor, Aalborg Universitet. 

Session 4; Ledelse og teaming (afholdes i både runde 1 og runde 2)
// Elisabeth Plum, kultursociolog 

(Session 3 er aflyst)


Kl. 11.10    Pause 


Kl. 11.25    Sessioner – runde 2

Vælg en af sessionerne


Kl. 12.15  Frokostpause 


Kl. 12.45   Det klimapolitiske lederskab i kommunerne 
Med DK2020 – klimaplaner for hele Danmark har samtlige danske kommuner fået mulighed for at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Tyve kommuner har været i gang de sidste par år i et pilotforløb, hvor de har modtaget viden og sparring fra den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Hvor er udfordringerne i det klimapolitiske lederskab, hvordan organiseres indsatsen og hvilke akkumulerede erfaringer er der, når det klimapolitiske lederskab fungerer bedst?

// Anna Esbjørn, programleder og Inge Nilsson, seniorkonsulent, CONCITO


Kl. 13.15   Faggruppen for ledelse (KTC) har ordet – Ledelse nu og i fremtiden 


Kl. 13.30   Tak for denne gang – vi ses igen til Chef for Teknik og Miljø 2022