Målgruppe

Konferencen henvender sig til forsyningsselskaber og alle chefer og ledere i kommunernes teknik og miljøforvaltninger samt øvrige kommunale ledere med tætte samarbejdsflader til området.

Kursusdatoer
 • Konferencen løber over 2 dage, men vi giver mulighed for at konferencedeltagerne kan møde op aftenen før til uformel networkning og socialt samvær inden vi går løs med selve konferencen.

  Selve konferencen er fra
  Torsdag den 28.03.2019 kl. 09:15 - fredag den 29.03.2019 kl. 13:00
  Netværksmiddagen er fra
  Onsdag den 27.03.2019 kl. 17:00.
Datoer
Konferencen løber over 2 dage, men vi giver mulighed for at konferencedeltagerne kan møde op aftenen før til uformel networkning og socialt samvær inden vi går løs med selve konferencen.

Selve konferencen er fra
Torsdag den 28.03.2019 kl. 09:15 - fredag den 29.03.2019 kl. 13:00
Netværksmiddagen er fra
Onsdag den 27.03.2019 kl. 17:00.
Pris: 7.375 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Prisen for deltagelse i uformel networkning og socialt samvær fra onsdag til torsdag er kr. 960,00. Prisen dækker overnatning og middag.
Tilmeldingsfrist06.02.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Chef i Teknik og Miljø - 2019

Lufter ud i dit ledelsesrum

Indhold

COK slår dørene op den 28. og 29. marts 2019 og byder velkommen til Chef i Teknik og Miljø.

”Dem der overlever er ikke nødvendigvis de klogeste eller stærkeste, men dem der tilpasser sig hurtigst til forandringer”. Citatet er Charles Darwin og markerer, at det i år er 160 år siden, at han udgav sin bog ”Arternes oprindelse.”

Nu var det nok ikke specielt chefer og ledere på Teknik & Miljø-området, Darwin havde i tankerne, men mere Homo sapiens - Mennesket.

Og ledere er i en etisk udfordring - ”menneske først – derefter leder”. At kunne træde i karakter som menneske gennem de valg, man træffer. Det samme gælder, når du har taget lederrollen på dig. Du skal vide hvem du er, hvad du står for og hvor du vil hen – og du skal turde stå ved dig selv uden at sætte dig selv i centrum. Du skal turde at træde i karakter som leder.

Dit vilkårs- og mulighedsrum som chef eller leder på Teknik- og Miljøområdet afspejler de handlemuligheder, du har som leder. Som altid er det præget af store lovreformer, styringsrationaler, vækstdagsordner med samtidige anlægslofter, affalds- og energiudspil, driftsoptimeringer og mestring af løsningsfokuserede forhåndsdialoger og samskabende ejerskabende aktørprocesser. Der er nok at tage sig af!

Og handlemulighederne opleves vidt forskelligt fra kommune til kommune – ja, selv inden for samme organisation og afdeling. Og hvorfor er det så sådan?

Chef i Teknik og Miljø 19 sætter fokus på dit navigationsrum som leder. Et ledelsesrum, der på den ene side består af rammer og vilkår, som kun vanskeligt lader sig ændre eller påvirke. Det kan være lovgivning, økonomistyring, politiske beslutninger, budgetter, it-systemer, servicemål, overenskomster osv. Men disse rammevilkår skal holdes op mod dit faktiske mulighedsrum, som også består af det mandat, andre giver dig gennem organisatorisk legitimitet og medarbejdernes følgeskab. Endelig skal det holdes op mod den måde, du iscenesætter og positionerer dig selv på, og den måde, du får sat dine egne ambitioner, drømme og visioner i spil på.

Derfor handler dit personlige vilkårs- og mulighedsrum måske mere om dit personlige mind-set, end det handler om ledelsesrummets vilkårsramme?

Chef i Teknik og Miljø 19 kaster lys på dit vilkårs- og mulighedsrum gennem forskellige indlæg, workshops og debatter, der kan styrke dit personlige handlerum som leder i en politisk ledet virksomhed med stor mediebevågenhed.

Tilrettelæggelse

Selve konferencen løber over 2 dage, men vi giver mulighed for at konferencedeltagerne kan møde op aftenen før til uformel networkning og socialt samvær inden vi går løs på "Når ledelse skal give mening".

Særlige forhold

Konferencen afholdes og tilrettelægges i et samarbejde mellem COK og KTC.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:15
  Velkommen til årets Chef i Teknik og Miljø
 • 09:30
  Kunsten at bruge pengene rigtigt: Effektbaseret styring på vej
  I takt med at kravene vokser, og pengene bliver færre, beslutter flere og flere kommuner at koncentrere indsatserne om de ting der virker. Derfor er evidens, forandringsteorier, effekt og effektbaseret styring kommet på dagsordenen. Nogle kommuner skriver effekt ind i politikkerne eller baserer strategier på effekt, mens andre begynder at eksperimentere med effektbaseret økonomistyring.

  Den effektbaserede økonomistyring, hvor der gives bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer giver givetvis god mening på de klassiske borgernære velfærdsområder - men hvad med Teknik & Miljø? - hvordan kobler det sig på dit vilkårs- og mulighedsrum som leder i Teknik & Miljø?

  I sit indlæg vil Per Nikolaj Bukh skitsere, hvad effektstyring indebærer samt give eksempler på anvendelsen. Han vil lægge op til diskussion af om effektbaseret økonomistyring kan have anvendelse på området - og han vil med afsæt i praktiske eksempler vise nogle af de muligheder, som nye styrings- og finansieringsprincipper kunne indebære.

  Oplæg ved Professor Per Nikolaj Bukh, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

  Dialog ved bordene på tværs af kommuner og debat i salen.
 • 10:20
  Bog- og kaffepause
 • 10:45
  Kunsten at bruge pengene rigtigt: Effektbaseret styring på vej
  Oplæg og diskussion ved Professor Per Nikolaj Bukh, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
 • 11:30
  Tank op med kaffe og en walk and talk - med formiddagens indlæg i hånden - eller besøg vores boghjørne
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Vores indre kode - hvem er vi som ledere og hvem kan vi blive?
  Hjernen er klogere end os, når vi møder nye udfordringer. Hjernen går ikke så meget op i møder og planlægning, og den er ikke venligt stemt over for evalueringer ude i fremtiden.
  Forandringer kræver lederskab. Management har fokus på styring af detaljer og på driftsledelse. Lederskab handler om at opleve helheder, inspirere andre og udvikle hukommelse for fremtiden.

  En øjenåbner til, hvordan vi kan forandre os. Hvad er det egentlig, der former vores personlighed? Hvorfor er nogen robust, sensitiv, indadvendt eller udadvendt? Hvem eller hvad har gjort os til dem, vi er - og kan vi bare lave det om?

  Oplæg og dialog ved Hjerneforsker, læge, Adj. professor og foredragsholder Kjeld Fredens.
 • 14:15
  Introduktion til eftermiddagens spor - og kaffe og bøger
 • 14:45
  Nye perspektiver på Ledelse i Teknik og Miljø
  Spor 1:
  At træde i karakter som lederteam.
  Hvordan kan vi spille hinanden gode og få et lederteam til at swinge, når vi nu engang er dem, vi er og har en helhed at tage vare på? Hvor er dilemmaerne i forhold til at være tro overfor sig selv? Hvordan træde i karakter som menneske, og samtidig tage rollen som leder på sig?
  En workshop, der tager afsæt i det personlige lederskab, og hvad Søren Kierkegaard kan lære os om, hvordan vi balancerer imellem livets nødvendigheder og muligheder.
  En vekslen mellem oplæg, øvelser og refleksion ved bordene.
  Det kan anbefales at deltage i workshoppen som lederteam.
  Ved forfatter, foredragsholder og konsulent Kirstine Andersen.

  Spor 2:
  On-boarding i praksis - bliv den leder, andre ønsker at være ansat hos.
  Som leder er der mange modsatrettede hensyn, balancer og kompromiser mellem modstridende interesser. Det samme mærker dine medarbejdere og giver anledning til mange overvejelser om det at være ansat i et politisk system. Så hvordan mestre man som leder at få nye medarbejdere "godt ombord" så gode kræfter fastholdes og medarbejderne fortsat udvikler deres kompetencer så de fastholder deres markedsværdi.

  Via spillet "Klap kæphesten" sætter vi fokus på løsningsmuligheder i forhold til de problemstillinger der knytter sig til at fastholde og udvikle medarbejdere, hvor ikke mindst den nærmeste leder har en betydningsfuld rolle.
  Ved chefkonsulent Martin Nielsen, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

  Spor 3:
  Kend dig selv - og bliv skarp på dit eget ledelsesgrundlag.
  Det er næppe nogen overraskelse, at Ledelseskommissionen anbefaler, at du skal udvikle dig som leder og at du undervejs får formuleret dit eget personlige ledelsesgrundlag. For udsyn kræver selvindsigt, og selvindsigt fordrer, at du er opmærksom på, hvordan du påvirkes af kontekst, rammer og relationer - og hvordan du selv påvirker andre.
  Workshoppen giver dig værktøjer og metoder til at kunne formulere dit personlige ledelsesgrundlag, med afsæt i dine personlige holdninger og værdier koblet op mod den strategiske kontekst. Helt konkret vil du få en råskitse med hjem du kan arbejde videre på.
  Ved chefkonsulent Jeanet Hardis, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

  Spor 4:
  Kerneopgaven kender vi - men leder og løser vi den også?
  Workshoppen har fokus på, hvordan vi skaber organisatorisk følgeskab og fokus på optimering af kerneopgaven.
  Ét er kendskab til kerneopgaven, noget helt andet er at tage den ledelsesmæssige konsekvens af kerneopgaven.
  Workshoppen belyser hvordan der strategisk og praktisk kan ledes efter kerneopgaven og skabes et konkret og konsekvens mulighedsrum for prioritering, forandring og forankring.
  Ved Anders Seneca

  Spor 3 og 4 går over begge sessioner.
 • 16:00
  Workshop skift
 • 16:15
  Nye perspektiver på Ledelse i Teknik og Miljø
  Spor 1:
  At træde i karakter som lederteam.
  Hvordan kan vi spille hinanden gode og få et lederteam til at swinge, når vi nu engang er dem, vi er og har en helhed at tage vare på? Hvor er dilemmaerne i forhold til at være tro overfor sig selv? Hvordan træde i karakter som menneske, og samtidig tage rollen som leder på sig?
  En workshop, der tager afsæt i det personlige lederskab, og hvad Søren Kierkegaard kan lære os om, hvordan vi balancerer imellem livets nødvendigheder og muligheder.
  En vekslen mellem oplæg, øvelser og refleksion ved bordene.
  Det kan anbefales at deltage i workshoppen som lederteam.
  Ved forfatter, foredragsholder og konsulent Kirstine Andersen.

  Spor 2:
  On-boarding i praksis - bliv den leder, andre ønsker at være ansat hos.
  Som leder er der mange modsatrettede hensyn, balancer og kompromiser mellem modstridende interesser. Det samme mærker dine medarbejdere og giver anledning til mange overvejelser om det at være ansat i et politisk system. Så hvordan mestre man som leder at få nye medarbejdere "godt ombord" så gode kræfter fastholdes og medarbejderne fortsat udvikler deres kompetencer så de fastholder deres markedsværdi.

  Via spillet "Klap kæphesten" sætter vi fokus på løsningsmuligheder i forhold til de problemstillinger der knytter sig til at fastholde og udvikle medarbejdere, hvor ikke mindst den nærmeste leder har en betydningsfuld rolle.
  Ved chefkonsulent Martin Nielsen, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • 17:15
  Pause
 • 17:30
  Om at brænde i et personligt politisk lederskab
  Vi afrunder dagen med et indlæg fra Viborg Kommunes Borgmester Ulrik Wilbek om politisk lederskab, personlige ambitioner og hans oplevelser af hvordan han bliver mødt, forstået og understøttet af sine embedsmænd og organisation.

  Ved Ulrik Wilbek, Borgmester i Viborg Kommune, valgt for partiet Venstre.
 • 18:30
  Vi runder af dagen af
 • 19:15
  NetværksMiddag
Dag 2
 • 08:45
  Introduktion til dag 2
 • 09:30
  Distribueret ledelse og din ledelsesidentitet
  Ledelseskommissionens rapport satte for alvor fokus på, hvordan offentlige ledere kan sætte retning og sammen med deres medarbejdere skabe resultater til gavn for borgerne. Allerede sidste år - på konferencen for Chef i Teknik og Miljø - fortalte kommunaldirektør i Viborg Kommune, Lasse Jacobsen, om arbejdet i ledelseskommissionen og hvordan undersøgelsens resultater kunne knyttes an til teknik og miljøområdet.
  I Lotte Bøgh’ oplæg i 2019 ser vi på hvordan temaerne om distribueret ledelse, ledelsesspænd og lederidentitet i mulighedsrummet kan ses indenfor teknik og miljø i de danske kommuner. Distribueret ledelse kan være en løsning ved store ledelsesspænd, hvor lederen i Teknik og Miljø har direkte ledelsesansvar for rigtig mange medarbejdere. Men hvordan kan vi som ledere ved hjælp af distribueret ledelse, sætte rammerne og vilkårene for, at medarbejderne kan udføre bestemte ledelsesopgaver? Omvendt - den distribueret ledelse kræver fortsat dig som den formelle leder, der bliver set som leder af både medarbejderne og sig selv. Men hvad kalder det så på af ledelsesudvikling, som kan udvikle din egen lederidentitet, og hvordan hænger ledernes identitet sammen med brug af virkningsfulde ledelsesredskaber?
  Ved Lotte Bøgh Andersen, professor ved VIVE og Aarhus Universitet, medlem af Ledelseskommissionen og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
 • 10:50
  Pause
 • 11:15
  Teknik og Miljø træder i karakter i velfærdsdebatten og frabeder sig al pseudoarbejde
  Vi byder velkommen til Teknik og Miljødirektør Michael Sloth, Vejle Kommune og medlem af KTC´s bestyrelse.
 • 12:00
  Tak for denne gang - vi ses igen til Chef i Teknik og Miljø 2020
 • 12:05
  Frokost og på gensyn

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er