Målgruppe

Konferencen henvender sig til forsyningsselskaber og alle chefer og ledere i kommunernes teknik og miljøforvaltninger samt øvrige kommunale ledere med tætte samarbejdsflader til området.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Prisen for deltagelse i uformel networkning og socialt samvær fra onsdag til torsdag er kr. 960,00. Prisen dækker overnatning og middag.
Gem som favorit

Chef i Teknik og Miljø - 2019

Lufter ud i dit ledelsesrum

Indhold

COK slår dørene op den 28. og 29. marts 2019 og byder velkommen til Chef i Teknik og Miljø.

”Dem der overlever er ikke nødvendigvis de klogeste eller stærkeste, men dem der tilpasser sig hurtigst til forandringer”. Citatet er Charles Darwin og markerer, at det i år er 160 år siden, at han udgav sin bog ”Arternes oprindelse.”

Nu var det nok ikke specielt chefer og ledere på Teknik & Miljø-området, Darwin havde i tankerne, men mere Homo sapiens - Mennesket.

Og ledere er i en etisk udfordring - ”menneske først – derefter leder”. At kunne træde i karakter som menneske gennem de valg, man træffer. Det samme gælder, når du har taget lederrollen på dig. Du skal vide hvem du er, hvad du står for og hvor du vil hen – og du skal turde stå ved dig selv uden at sætte dig selv i centrum. Du skal turde at træde i karakter som leder.

Dit vilkårs- og mulighedsrum som chef eller leder på Teknik- og Miljøområdet afspejler de handlemuligheder, du har som leder. Som altid er det præget af store lovreformer, styringsrationaler, vækstdagsordner med samtidige anlægslofter, affalds- og energiudspil, driftsoptimeringer og mestring af løsningsfokuserede forhåndsdialoger og samskabende ejerskabende aktørprocesser. Der er nok at tage sig af!

Og handlemulighederne opleves vidt forskelligt fra kommune til kommune – ja, selv inden for samme organisation og afdeling. Og hvorfor er det så sådan?

Chef i Teknik og Miljø 19 sætter fokus på dit navigationsrum som leder. Et ledelsesrum, der på den ene side består af rammer og vilkår, som kun vanskeligt lader sig ændre eller påvirke. Det kan være lovgivning, økonomistyring, politiske beslutninger, budgetter, it-systemer, servicemål, overenskomster osv. Men disse rammevilkår skal holdes op mod dit faktiske mulighedsrum, som også består af det mandat, andre giver dig gennem organisatorisk legitimitet og medarbejdernes følgeskab. Endelig skal det holdes op mod den måde, du iscenesætter og positionerer dig selv på, og den måde, du får sat dine egne ambitioner, drømme og visioner i spil på.

Derfor handler dit personlige vilkårs- og mulighedsrum måske mere om dit personlige mind-set, end det handler om ledelsesrummets vilkårsramme?

Chef i Teknik og Miljø 19 kaster lys på dit vilkårs- og mulighedsrum gennem forskellige indlæg, workshops og debatter, der kan styrke dit personlige handlerum som leder i en politisk ledet virksomhed med stor mediebevågenhed.

Tilrettelæggelse

Selve konferencen løber over 2 dage, men vi giver mulighed for at konferencedeltagerne kan møde op aftenen før til uformel networkning og socialt samvær inden vi går løs på "Når ledelse skal give mening".

Særlige forhold

Konferencen afholdes og tilrettelægges i et samarbejde mellem COK og KTC.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er