Målgruppe

Konferencen henvender sig til forsyningsselskaber og alle chefer og ledere i kommunernes teknik og miljøforvaltninger samt øvrige kommunale ledere med tætte samarbejdsflader til området.

Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

  Selve konferencen
  26.03.2020 kl. 09:00 - 27.03.2020 kl. 12:17

  Netværksmøde fra onsdag
  25.03.2020 kl. 19:00
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Selve konferencen
26.03.2020 kl. 09:00 - 27.03.2020 kl. 12:17

Netværksmøde fra onsdag
25.03.2020 kl. 19:00
Pris: 7.475 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Prisen for deltagelse i uformel networkning og socialt samvær fra onsdag til torsdag er kr. 1020 ekskl. moms. Prisen dækker overnatning og middag.
Tilmeldingsfrist10.02.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Chef i Teknik og Miljø 2020 - Griber fremtiden

Dansk økonomi er i topform i disse år, men presser alligevel den offentlige sektor til at udvikle og levere smartere og billigere løsninger. Det kalder på et økonomisk råderum, der muliggør en fornyelse af vores velfærd, og som kan løse de udfordringer, der er forbundet med en bæredygtig omstilling.

Og regeringen er ambitiøs på miljøets vegne og vil stå på mål for at være blandt de regeringer i verden, der gør mest for at modvirke klimaforandringer og forringelser af vores miljø og natur.

Chef i Teknik og Miljø 2020 stiller derfor skarpt på fremtidens udfordringer med afsæt i datainformeret lederskab på de to organisatoriske bundlinjer; social kapital og bæredygtig udvikling.

For ledelse i Teknik og Miljø er kommet i centrum af velfærdsudviklingen og vil fremadrettet spille en helt afgørende rolle, hvis Danmark skal lykkes med en grøn omstilling. Vi skal realisere FN´s verdensmål, realisere de kommende klimamål, initiere cirkulær økonomi i indkøb, udbud og tilsyn, styrke biodiversiteten, udvikle nye løsninger til smart infrastruktur og være skarpe på strategisk recilient byudvikling.

Som leder sætter du det hold som, sammen med dig, skal omsætte din visionsledelse til værdiskabende kerneydelser til borgere og samfund. Det hold, der skal koble og se mulighederne mellem faglighed, økonomi, teknologi og relationelt samspil.

Sammen skal I helhedstænke og skabe mening i en kultur præget af decentralisering og tillid, hvor I konstant udfordrer jer selv på metoder og antagelser.

Chef i Teknik og Miljø byder dig og dine kolleger velkommen til fremtiden, to dage i et fælles frirum med ledelse som genstand med inspiration og dialoger. Enten som samlet ledergruppe eller som et personligt frirum.

Chef i Teknik og Miljø afholdes i samarbejde med KTC´s faggruppe for ledelse og afvikles igen i år på Kolding Fjord i dagene 26. og 27. marts 2020. Traditionen tro er der mulighed for fælles netværksmiddag onsdag aften.

Tilrettelæggelse

Selve konferencen løber over to dage, men vi giver mulighed for at konferencedeltagerne kan møde op aftenen før til uformel networkning og socialt samvær.

Særlige forhold

Konferencen afholdes og tilrettelægges i et samarbejde mellem COK og KTC.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Velkommen til årets Chef i Teknik og Miljø
  Ved Chefkonsulent Martin Nielsen, COK
 • 09:30
  Fremtidens byer, lokalsamfund – bosætningsmønster og trends i livsformer i by og på land; også i et ledelsesperspektiv
  Ved Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Center for Fremtidsforskning

  Når man som leder arbejder professionelt med fremtiden, mødes man ofte af et smil på læben med bemærkningen om nå ja "du er en slags spåmand eller spåkone". Bagved ligger overbevisningen om, at man ikke kan forudsige fremtiden.
  Det er mennesker, der er den usikre faktor i fremtiden. Alt det andet - herunder den teknologiske udvikling - har vi nogenlunde check på indenfor de nærmeste 10-25 år. Men mennesker ændrer retning hele tiden. Det er omdrejningspunktet for Jesper Bo Jensens arbejde med fremtiden og kan genfindes i de emner, han er mest kendt for at arbejde med: byer, lokalsamfund og livsfomer, medarbejdere og ledelser, tidsånden og nye tendenser, befolkningsudviklingen, tidsforbrug og den moderne familie.

  Jesper Bo Jensen er forfatter til en række bøger og har gennem årene skrevet et utal af artikler til tidsskrifter, aviser og antologier. Jesper Bo Jensen er uddannet forsker med en ph.d. i statskundskab og postdoctorate studier fra Stanford University.

  Oplæg og dialog om egen og andres ledelse på teknik og miljøområdet ind i fremtiden.
 • Refleksionspause
  - tendenser og lokale forudsætninger - hvad kalder det på af ledelseshandlinger i dit personlige lederskab? Der udpeges en referent ved hvert bord.
 • 10:40
  Visionsledelse kræver knofedt og kløgt – om autentisk ledelse, social kapital og værdiledelse
  Ved Henrik Lehmann Andersen, Direktør i Nordeafonden

  Du skal gribe i egen barm, selvom det er sjovere at gribe i andres. Den autentiske ledelse med afsæt i stærke, levedygtige værdier har hele vejen igennem flyttet mennesker og dermed også organisationer. Som leder i Teknik og Miljø skal du tage dig selv med på arbejde og få alle dine kolleger til at gøre det samme. Forudsætningen for at opnå de store resultater kommer af en stærkt struktureret, humoristisk og let afkodelig indsats for at opbygge bjerge af social kapital og ikke mindst skabe relationer mellem kollegerne.
  I 10 år (2003-13) var Henrik Lehmann Andersen direktør i Odense ZOO, der er blandt de 10 mest besøgte attraktioner i Danmark og som i 2013 blev hædret med titlen ”Europas bedste zoo”. Erfaringerne herfra og fra flere forudgående lederstillinger har tegnet Henriks mission og ledelsesspeciale, nemlig at få værdier, arbejdsglæde og relationer til at danne et stærkt fundament for hele organisationens udvikling. Henrik er uddannet cand. agro.

  Oplæg - spørgsmål - dialog
 • 11:30
  Samtalesalon i det fri
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Introduktion til workshops
 • 13:10
  Workshop: Hvad gør du som leder og hvad kan du blive udfordret på?
  Workshop 1: Relationel Kapacitet: Sammenhæng i det kommunale miljø, plan- og klimaindsats ved Chefkonsulent Rasmus Rossel, COK. Tidligere tilknyttet Joint Action og Mcmann Berg og tidligere adm. dir. i LEAD.
  Organisationer med høj kvalitet i det tværgående samarbejde - den relationelle kapacitet - er mere effektive, har højere faglig kvalitet og fremfor alt skaber de bedre løsninger for borgere og lokalsamfund.
  Mellemrum og overgange mellem forskellige lovgivninger og forskellige myndigheder og instanser lykkes kun ved at sikre en høj kvalitet i det tværgående samarbejde.
  Kom og hør og arbejd med, hvordan du som leder kan højne kvaliteten af samarbejdet indenfor Teknik og Miljø, så beslutningerne skaber helhed og sammenhæng for lokalsamfund, borgere og øvrige interessenter.

  Workshop 2: Paradoksledelse i praksis
  Ved Lektor Rikke Kristine Nielsen, Aalborg Universitet.
  Ledelse har altid handlet om både at kunne træffe beslutninger og handle på dem. Men kravene til ledere og organisationer om at kunne agere i kompleksitet, tvetydighed og modsatrettede behov er i dag større end nogensinde, og mange moderne ledelsesdilemmaer har karakter af paradokser, der trods handlekraft, stille bønner, eder og forbandelser ikke vil gå væk.
  Denne workshop stiller skarpt på ny dansk forskning indenfor paradoksledelse og er en inspirationsworkshop for dig, som vil vide mere om hvordan du udøver både-og ledelse indenfor Teknik og Miljø .

  Workshop 3: De nødvendige samtaler - når uenigheder bliver til konflikter - hvad gør du så som leder? Ledelseskonsulent, coach og kommunikationsrådgiver Henrik Isaksen fra Wave-Consult der vil være guide på workshoppen

  Workshop 4: Veje til råderum - strategisk fokus på ejendomsområdet. Ved Helene Ravn og Catrine Gravesen, KL.
  Strategisk administration af det tekniske område er et vigtigt element i skabelse af økonomisk råderum. Det er de tekniske ledere og chefer, der skal bidrage til denne dagsorden, fx via ejendomme og veje. Nøgletal kan bruges aktivt til at prioritere, omstille og udvikle på det tekniske område. Denne workshop vil primært sætte fokus på ejendomsområdet med udgangspunkt i, hvordan strategisk administration og drift kan medvirke til at skabe råderum. Workshoppen giver dig indsigt i, hvordan analyser med simple nøgletal kan bruges aktivt til at beskrive, skabe overblik og dialog om prioriteringerne på ejendomsområdet. Vi kommer desuden omkring, hvordan der kan prioriteres ift. serviceniveau, eje vs. leje af ejendomme, bygningers levetid og klimatilpasning m.v.


  Der trækkes i hver workshop lod om 2 gratis kursuspladser til dig eller dine medarbejdere i efter frit valg* i løbet af 2019/2020.
  *udvalgt liste fra alle COKs kurser.
 • 14:30
  Kaffe og kage
 • 14:50
  Workshops fortsat
 • 16:10
  Pause
 • 16:30
  Vil vi i fremtiden se Danmark som grøn vindernation?
  Ved Bestyrelsesformand Connie Hedegaard, Concito

  Klimaudfordringen er den største samfundsudfordring, verden står overfor i de kommende årtier, og Danmark er gennem årtier gået forrest og drevet løsninger frem. Men Danmarks førerposition er ikke givet, og det kræver en ambitiøs og langsigtet indsats, hvis vi forsat skal være med forrest i feltet.

  CONCITO, Vestas, Grundfos, Danfoss og IDA er gået sammen om målsætningen om at tydeliggøre, at der er brug for høje danske klima- og energiambitioner, hvis vi skal fastholde og styrke vækst og arbejdspladser i hele Danmark i de kommende år.

  Hvilken rolle skal kommunerne spille i den grønne omstilling - hvilke krav stiller det til de kommunale ledere?

  Dialog ved bordene på tværs af kommuner og debat i salen
 • 17:30
  Vi runder af dagen af
 • 19:00
  Netværksmiddag
Dag 2
 • 08:30
  Velkommen til dag 2
 • 08:45
  Ledelse af stærke medarbejdere kulturer
  Ved foredragsholder, forfatter og konsulent Helle Hein

  Teknik og Miljøforvaltningerne er kendetegnet ved fagligt dygtige medarbejdere, men også meget stærke faglige kulturer i indbyrdes konkurrence.

  Hvordan leder du de stærke faglige medarbejdere uden at de mister motivation og uden at du mister sammenhængskraft og den værdiskabende effekt for borgere og virksomheder?
 • 09:45
  Pause
 • 10:00
  Fremtidens udfordringer omsat til praksis
  Hvordan eksekverer vi på fremtidens udfordringer - hvordan sikrer vi en social og bæredygtig udvikling med Danmark som grøn vindernation som pejlemærke? Hvad skal vi helt konkret gøre som chefer og ledere i teknik og miljø, hvis vi skal lykkes med socialt bæredygtige lokalsamfund der appellerer og skaber rum for mangfoldighed, Hvad skal vi helt konkret gøre for at minimere ressource- og energiforbruget og indtænke den cirkulære tankegang i indkøb og udbud,

  Eksekvering kræver visioner og mod til at handle også selv om vi er på usikker grund.

  Mød skarpe ledere med mands- og kvindemod til at udøve ledelse med vilje, under overskrifterne social kapital og bæredygtig udvikling

  - Kommunaldirektør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune, og direktør for Center for Teknik og Miljø, Center for Park og Vej og Udvikling og Erhverv

  - Skolechef Morten Kirk Jensen, Billund Kommune

  - Michael Møller, mangeårig kommunal leder, og tidligere Chef for Betaling & Debitorstyring/centerchef i Københavns Kommune

  - Direktør, by- og miljøforvaltningen Maj Green, Gladsaxe Kommune
 • 12:00
  Faggruppen for ledelse (KTC) har ordet – Ledelse nu og i fremtiden!
 • 12:15
  Tak for denne gang – vi ses igen til Chef for Teknik og Miljø 2020
 • 12:17
  Frokost og på gensyn

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er