COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

CTI – Critical Time Intervention

Kom og find ud af, hvad der er fakta og fordomme vedrørende CTI.

CTI er ved at vinde indpas i mange af landets kommuner, fordi CTI er evidensbaseret og omkostningseffektiv metode til at hjælpe udsatte borgere, når de befinder sig i en kritisk overgang. Men netop fordi CTI er evidensbaseret stiller den en række ufravigelige krav til CTI-medarbejderen og til organisationen. Disse krav – og deres betydning for både borgerne, medarbejderne og organisationen,– stiller vi skarpt på dette to-dags CTI-kursus.

Efter endt kursus vil du vide, hvad det kræver at arbejde indenfor rammerne af CTI, ved at have opnået viden om

  • baggrunden for CTI og erfaringerne med anvendelse af CTI-metoden både nationalt og internationalt
  • det faglige grundlag for CTI-metoden og ”housing-first”-princippet
  • målgruppen for CTI
  • kerneelementerne i CTI
  • CTI-medarbejderens roller og opgaver
  • hvordan CTI adskiller sig fra ”almindelige” støtteforløb; herunder hvordan et CTI-forløb er opbygget og kravene til en CTI-indsats
  • hvordan man kan arbejde netværksskabende – og hvorfor det er så vigtigt i CTI
  • hvordan man kan arbejde manual- og evidensbaseret og samtidig skabe rum for individuelle faglige vurderinger i forhold til den enkelte borger
Indhold

Via en grundig gennemgang af CTI; det metodiske grundlag, manualen, de tre faser og kerneelementerne, arbejder vi med, hvordan CTI kan omsættes i praksis i deltagernes organisationer. Vi udfolder, hvordan der konkret kan arbejdes netværksorienteret og drøfter kravene til en recovery-orienteret indsats. Med udgangspunkt i en case demonstreres CTI i praksis.

På kurset veksles der mellem oplæg, individuel refleksion, gruppe- og plenumdiskussioner samt små praktiske øvelser/demonstrationer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anne Louise Kronborg er uddannet socialrådgiver, har en diplomuddannelse i pædagogisk vejledning og supervision og er certificeret supervisor fra Albatros i Aarhus. Anne Louise underviser i CTI i projekt ”Social Støtte i Overgangen til og fastholdelse i job 2017-2020” og i enkelte kommuner, hvor hun også understøtter implementeringen og yder løbede sparring. Desuden er Anne Louise under uddannelse som certificeret CTI-underviser v. Center for the Advancement of Critical Time Intervention.

Målgruppe

Kurset er til dig, der arbejder som bostøttemedarbejder - enten som § 85 eller som ansat i et §107, 109 eller §110-tilbud - og skal udføre CTI. Det kan også være, at du er leder for ét af de ovennævnte områder, og har brug for at opnå kendskab til metoden for at kunne sikre implementeringen. Eller du arbejder i en myndighedsafdeling indenfor det specialiserede voksenområde og skal træffe afgørelsen om CTI-forløb.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er