NYHED
COK bliver til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

COKs innovationsakademi

Sammen med din kommune kan COKs innovationsakademi danne rammen for udvikling af en innovativ praksis blandt medarbejdere, ledere og politikere. Kontakt os for en dialog om, hvordan vi sammen kan designe et organisatorisk forløb om innovation. 

De fleste danske kommuner står over for en række strukturelle udfordringer. Skattegrundlaget er svindende, økonomiaftalerne med staten er strammere, kravene til de offentligt producerede serviceydelser er stigende og forandringerne i vilkårene for at drive offentlig virksomhed stiger i hastighed og kompleksitet. 

Som et svar på disse udfordringer arbejder mange kommuner med at strømline økonomistyringen, effektivisere driften og frem for alt fremme nytænkningen på alle områder og niveauer. I den sammenhæng ses innovation som et af de helt centrale strategiske indsatsområder, som skal være med til at skabe et kommunalt beredskab, der kan modsvare de forestående udfordringer. Her forstås innovation både som et praktisk redskab, der skal forny arbejdsgange og arbejdsformer og som en kraft, der skal forandre tanke og selvforforståelse – ”mindsettet” – blandt medarbejdere, ledere og politikere. Men innovation ses også som en vej, hvorved der kan skabes nye samarbejdsformer og partnerskaber mellem kommune, de frivillige organisationer og det lokale erhvervsliv i de danske kommuner.   COKs innovationsakademier er aktions- og læringsbaseret partnerskab mellem en eller flere kommuner og COK. Innovationsakademiet danner ramme om en organiseret og kraftfuld innovationsmotor, som arbejder med udvikling af kompetencer og organisation. Innovationsakademierne: 
 

  • understøtter og styrker innovationskraften i den kommunale organisation - fra medarbejdere over ledere til politikere
  • stimulerer synergier i den innovative praksis
  • bidrager til læring og forankring af det innovative arbejde i kommunen og samarbejdet med borgere, virksomheder og interessenter. 

Vi designer en proces, som matcher jeres organisations behov og udfordringer. Som udgangspunkt anbefaler vi fire spor, som på hver sin måde igangsætter en målrettet og dedikeret kompetenceudvikling, som fremmer innovation og organisationsudvikling:   

Innovationsnetværk

Vi etablerer et innovationsnetværk, som består af udvalgte nøglepersoner, som arbejder med kommunens strategiske fokusområder. Innovationsnetværkene drives dermed af en række nøgleaktører, som understøttes i deres arbejde gennem deltagelse i f.eks. workshops, seminarer og uddannelse.   

Ledelsesinnovatører

Alle ledere i den kommunale administration deltager i seminarer og formelle uddannelsesforløb, der fremmer deres arbejde med at innovere og stimulere innovation inden for deres organisatoriske ansvarsområder.   

Politiske innovatører

Medlemmerne af byrådet skal sikre rum og ressourcer til at drøfte, udvikle og tilegne sig kompetencer til en ny innovativ praksis, f.eks. gennem seminarer og masterclasses.   

Organisatorisk innovation

Gå hjem-møder, seminarer og uddannelse danner rammen for videndeling, der inspirerer og understøtter det innovative arbejde i kommunen.