NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

COK understøtter fire kommuners arbejde med handleplaner

I perioden 2017-2019 støtter Velux Fonden fire kommuner - København, Randers, Aarhus og Aalborg – med at udvikle, afprøve, implementere og evaluere nye metoder og arbejdsformer, der skal give handicappede og socialt udsatte en følelse af ejerskab over for den handleplan, der samler de indsatser, kommunen tilbyder. COK bidrager med halvårlige vidensseminarer.

På baggrund af § 141 i serviceloven udvikler kommunerne individuelle handleplaner på tværs af indsatser, som skal tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker. I mange tilfælde sker arbejdet med handleplanerne dog uden, at borgerne inddrages tilstrækkeligt. Det skal der laves om  på. De fire kommuners arbejde med handleplanerne skal være med til at inddrage borgerne mere, end det er tilfældet i dag. 

Handleplaner skal være borgernes planer

For at understøtte de fire kommuners udviklingsarbejde har VELUX FONDEN bedt VIVE og COK om at gennemføre halvårlige vidensseminarer for de fire kommuner i perioden 2017-2019. Her skal relevante medarbejdere og ledere fra de fire kommuner mødes og dele erfaringer og viden gennem forskellige præsentations- og samarbejdsformer. 

Vidensseminarerne danner med andre ord rammen for kommunernes gensidige inspiration til udviklingsarbejdet. 

Herudover bidrager COK og VIVE med konsulent- og forskningsbistand til metodeudvikling, vidensdeling og udarbejdelse af en håndbog til andre kommuner, fagpersoner, pårørende og evt. frivillige, der arbejder med at gøre § 141-handleplaner til borgernes planer. COK har særligt ansvar for faciliteringen, og VIVE har særligt ansvar for opsamling af erfaringer og udarbejdelse af håndbog til andre kommuner, der vil arbejde med udvikling af § 141-handleplaner.