NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

COK styrker medarbejdere og ledere i at bedrive god forvaltning

Forum for Forvaltning og Myndighed vil levere viden og værktøjer til kommunerne, så de bliver endnu bedre rustede til at håndtere myndighedsopgaver og sikre borgernes retssikkerhed. COK står bag initiativet, som går i luften med 10 webinarer og en række kurser.

Hver dag bliver der taget et væld af administrative beslutninger i kommunerne, som kan have store konsekvenser for borgernes økonomi og hverdag. Det kan fx være bevilling af kontanthjælp, visitation til plejehjem og dagtilbud eller afslag på et nyt byggeri.  Det er beslutninger, som bliver taget af socialrådgivere, pædagoger, plejehjemsledere og byggesagsbehandlere. 

- Mange afgørelser bliver taget af medarbejdere og ledere med en ikke-juridisk baggrund. Det er vigtigt, at de er klædt rigtig godt på til at påtage sig det store ansvar, de sidder med. Det vil vi hjælpe dem med i det nye Forum for Forvaltning og Myndighed. Samtidig vil vi også ruste dem til at håndtere den digitale udvikling. Det handler både om at kunne udveksle, analysere og vurdere personfølsomme data og om at kunne møde borgerne lyttende og løsningsorienteret, så borgeren føler sig hjulpet samtidig med, at loven overholdes, siger COKs direktør Hanne Bak Lumholt. 

Strategiske partnerskaber

Det nye Forum for Forvaltning og Myndighed arbejder for at sætte borgernes retssikkerhed i centrum, dér hvor borgerne møder det offentlige i alle dets afskygninger. Det skal bl.a. ske ved at opbygge partnerskaber med faglige organisationer og andre interessenter. Og det hilser formanden for Kommunaldirektørforeningen velkomment:

- Det er rigtig vigtigt at samle en række mennesker med stor viden på dette område, så de kan udveksle erfaringer og samarbejde om at udvikle løsninger, som er sammenhængende og gennemskuelige – og som i sidste ende understøtter og sikrer borgernes retssikkerhed, siger Niels Nybye Aagesen, som udover at være formand for Kommunaldirektørforeningen også er kommunaldirektør i Vejle Kommune og medlem af COKs bestyrelse.

VIVE-forsker: Stort behov

Forum for Forvaltning og Myndighed har fokus på tre centrale kompetenceområder: Administrative og juridiske kompetencer, relationelle kompetencer samt digitale og teknologiske kompetencer.

Det er kompetencer, der er særligt behov for i fremtidens kommunale forvaltninger, vurderer Kurt Houlberg. Han er professor i kommunaløkonomi og forvaltning hos VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og desuden medlem af det nye Forum for Forvaltning og Myndigheds Kompetenceråd:

- Der er behov for at træffe forvaltningsfaglige beslutninger, som lever op til professionelle normer og gældende retsprincipper, og det skal mestres på alle niveauer, centralt og decentralt. Dette behov er bl.a. blevet forstærket som følge af GDPR, siger Kurt Houlberg og fortsætter:

- De administrationsprofessionelle står med udfordringer på flere felter. Ud over de rent juridiske og administrative kompetencer har de også brug for mere viden om de forvaltningsfaglige beslutningers samspil med andre målsætninger og for stærke kompetencer inden for digitalisering, for eksempel på borgerserviceområdet. Det stiller helt nye krav til medarbejdernes relationelle kompetencer, når de skal koordinere på tværs og kommunikere med borgerne via skærm i stedet for ansigt til ansigt.

Forum for Forvaltning og Myndighed lægger ud med at tilbyde 10 webinarer og en række kurser og efteruddannelsestilbud. Desuden bliver konferencen Fremtidens Administration afholdt den 3. december.

Besøg Forum for Forvaltning og Myndighed >>
 

Læring i 3 spor

Inspiration: Rikke Thomsen: Administrativt arbejde – er det noget særligt? (RUC, 2016)
Inspiration: Rikke Thomsen: Administrativt arbejde – er det noget særligt? (RUC, 2016)