COK: Den største udbyder af DOL

…og den eneste, der udbyder alle grundmoduler på Den Offentlige Lederuddannelse samt en lang række valgmoduler målrettet kommunale ledere. 

COK er den absolut største udbyder af Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Med formel godkendelse fra Uddannelses-og Forskningsministeriets certificeringsråd udbyder COK alle seks grundmoduler, en lang række af forskellige valgmoduler og det afsluttende specialemodul på DOL. COK er den eneste i Danmark, som udbyder en fuld diplomuddannelse i offentlig ledelse.

COK lader sig løbende certificere i nye moduler. Derfor har vi formentlig det modul, du som leder står og mangler. Se listen over de mange forskellige moduler COK udbyder her

Siden uddannelsens etablering i 2009 har 2.500 offentlige ledere taget hele uddannelsen eller flere moduler hos COK – og hvert år kommer nye studerende til. I omegnen af 450 nye studerende starter hvert år på DOL på tværs af hele landet.    COK er landdækkende og leverer lederuddannelse på diplomniveau på Sjælland, Fyn og Jylland. Samtidig kan du hos COK få en fuld DOL eller enkeltstående moduler, der er skræddersyet til din kommune, forvaltning og afdeling, og som tager højde for og understøtter jeres strategi. Læs mere her >>  

Lederuddannelse hos COK = kvalitet, udvikling og aktualitet 

COK udvikler løbende DOL, så uddannelsen matcher dine behov som offentlig leder og imødekommer udfordringer, som særligt kendetegner den offentlige sektor i dag. Dette løbende udviklingsarbejde understøttes af, at COK indgår i en lang række af vidensmiljøer samt formelle og uformelle samarbejder. 

COKs underviserstab er specialiseret i offentlig ledelse, og til dagligt beskæftiger vores undervisere sig med den offentlige sektor, som deres primære fokus. 

COK er leverandør af lederuddannelse på diplomniveau i 1/3 af Danmarks 98 kommuner og indgår derudover i mange forskellige kommunale samarbejder og kompetenceudviklingsforløb. COK har således et indgående kendskab til de vilkår og rammebetingelser, som særligt gør sig gældende i de danske kommuner. 

COK indgår desuden i et partnerskab med KL´s konsulentvirksomhed (KLK) omkring DOL. Partnerskabsaftalen indebærer bl.a., at KLK stiller sig til rådighed i udviklingen af moduler på DOL. Gennem samarbejdet med KLK gives adgang til specialiserede ressourcer og dyb viden om den kommunale opgaveløsning.

Af øvrige samarbejdsfora omkring lederuddannelse og professionsorienteret ledelse samarbejder COK med følgende institutioner: SDU, CBS, RUC, Aalborg Universitet, Århus Universitet, DPU, alle professionshøjskoler, Krevi og AKF. COK har været direkte involveret i fælles forskningsprojekter med flere af ovennævnte. 

Når det gælder udviklingen af konkrete moduler, trækker COK desuden på et bredt netværk af samarbejdsrelationer og faglige miljøer.

Vil du vide mere?