NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

COK går online

I løbet af coronakrisens første uger har COK omlagt store dele af sine undervisningstilbud til online-aktiviteter. På nuværende tidspunkt bliver godt 1.200 kommunom- og DOL-studerende undervist online.

– På kort tid har vi været vores kursus- og uddannelseskatalog igennem med en tættekam for at se, hvor mange af vores forløb der egner sig til online-undervisning. Resultatet er, at vi er gået online med 60 kommunom-hold og 30 DOL-hold. Derudover har vi udviklet en række nye gratis webinarer, hvor alle interesserede kan logge på og få viden og inspiration. Sidst, men ikke mindst har vi på rekord tid fundet erstatningsdatoer for de af vores aktiviteter, som det ikke er muligt at afholde digitalt, siger COKs afdelingschef Poul Erik Hansen, og fortsætter:

– I forbindelse med COKs digitale omlægning af undervisningen og vores mange andre aktiviteter vil jeg gerne takke vores mange undervisere og medarbejderne i COK. De har mødt de nye udfordringer med en konstruktiv og positiv tilgang, hvilket er den afgørende årsag til, at omlægningen kunne ske så hurtigt.

Læs mere om COKs digitale læringstilbud >>

Positive tilbagemeldinger

Flertallet af de studerende udtrykte lidt skepsis, da de blev præsenteret for, at undervisningen på kommunom og DOL vil foregå online. Men allerede nu – efter et par uger med online-undervisning – er det tydeligt, at stemningen er vendt. 

På sundhedskommunom-modulet Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode har de studerende haft mulighed for at komme med tilbagemeldinger og give udtryk for deres oplevelser af online-undervisningen. 

– Jeg synes online-undervisning har fungeret overraskende godt, og jeg synes, at jeg nu er lidt mere ”på hesten”, end da vi startede, siger en af de studerende.

En anden studerende bakker op og siger følgende:

– Jeg har fået meget mere ud af denne undervisningsform, end jeg troede, var muligt, så det er virkelig positivt. 

Skal vi hjælpe jer med at sætte strøm til læringen i jeres organisation?

I COK har vi brugt den nye corona-virkelighed til at gentænke vores kursus- og uddannelsesaktiviteter, sådan at vi på bedst mulig vis honorerer de kommunale ledere og medarbejderes akutte og kommende behov for viden og læring. 

Har I gang i samme øvelse, og skal I afholde et digitalt arrangement eller formidle ny lovgivning eller ny praksis til en stor gruppe af medarbejdere, der arbejder hjemme eller sidder på flere lokationer? Så kontakt os for at høre om mulighederne for at sætte strøm til læringen i jeres organisation.

Læs mere om COKs digitale læringstilbud >>